);
  • megiddo
  • slide-arkcode-nieuw
  • slide-goldenstar
  • slide-leeuwentroon
  • Slide01
  • Slide02
  • slidepesach

Jennifer Peersmann

“Are you ready for the adventure of a lifetime?”

Home


Voor Nederlands klik hier.

Jennifer Guetta is a Dutch-American Biblical archaeologist, writer and speaker who had a radical encounter with Jesus. She spent years excavating in the most beautiful places in Israel, including Megiddo (Armageddon), Ashkelon and Jerusalem. As a supervisor of the Megiddo Excavations she was in the middle of the hottest debates about archaeology and the Bible. In 2013 Jennifer had a supernatural experience and was confronted by an invisible world, but in the midst of her battles Jesus revealed himself in dreams and visions and literally set her free. Jesus then called her to GO and plant hope in the hearts of men by showing that God is REAL and that miracles transcend science.

Jennifer’s testimony has been on Dutch national TV, in magazines and on radio and internet. It includes many current issues such as the relationship between archaeology and the spirit world, faith vs science, Israel and the Messiah, and spiritual warfare. She also worked for six years in Public Relations, organized international conferences, and has written four children’s books. Jennifer travels throughout the world speaking in both English and Dutch (though she prefers English) telling her story wherever she can in order to glorify her savior. Her heart is to restore history, build bridges between Israel and the church, heal the sick, stimulate unity in the church, celebrate the Biblical feasts and testify about the amazing things God has done so that every person will know that Jesus is alive and loves them.

god is real 2

Testimony in English:

a short version of my testimony in English given at Trinity International Church Leidschendam, in the Netherlands.

Testimony in Dutch:

Radio Israel  DEEL 1, DEEL 2 

Of BIJ JORIEKE, Groot Nieuws radio

 

 START PLANT HOPE ISRAEL MINISTRIES

 Jennifer and her husband Eliahu launched Plant Hope Israel Ministries. They are also called to: “To turn the heart of the children to the fathers (Christians to the Jews) and of the fathers to the children (Jews to the Christians) to find Messiah together with power and love through the Holy Spirit and together celebrate His feasts as one new man.

Plant_Hope_Cover_Image

Plant Hope Israel Ministries wants to plant seeds of hope in the hearts of men by showing them that God is REAL. We look for spiritual connection between Israel and the nations–based on the belief that Yeshua is the Messiah. We seek to call the church into unity, to come together with Israel and be a blessing to one another. We pray that the church will come to know her Biblical roots, that Israel will discover the living Messiah, and that by celebrating His feasts together we would experience more unity. Plant Hope Israel Ministries longs to see the gifts of healing and deliverance by the supernatural power of the Holy Spirit released in the lives of people, to see history restored, to educate on the spirit realm, and to testify of the wonders of God.

Planthope_Israel_LOGO_Dark_BG

READ MORE ABOUT THIS MINISTRY 

Pesach 2015: een wonder in Nederland

Op vrijdag 3 april 2015 hebben 400 mensen samen Pesach gevierd in Woerden-Harmelen. De opdracht voor de Pesachmaal kwam via dromen en visioenen en vanuit het Woord. Op deze dag vielen toen de joodse en christelijke kalenders weer heel even samen zoals in het jaar 33 AD, namelijk Goede Vrijdag viel op de avond van Pesach. Daardoor konden we de relatie tussen Pesach en Goede vrijdag goed zien. De weg naar Pesach in 2015 was een groot wonder. 400 discipelen van Yeshua vanuit verschillende kerken hebben samen met Messias belijdende Joden Pesach gevierd. Samen volgden ze de oproep van Yeshua aan Zijn discipelen in Lucas 22:15 toen Hij zei: “Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten.”

Het pad naar Pesach   Pesach algemeen         Foto’s van Pesach 2015

Eenheid, vrijheid, en oproep aan de kerk     Dromen van Pesach 2015

 

“Give thanks to the Lord and proclaim his greatness. Let the whole world know what he has done. Tell everyone about his wonderful deeds. Each day proclaim the good news that he saves.  Publish his glorious deeds among the nations. Tell everyone about the amazing things he does!”

David’s song of Praise  1 Chronicles 16: 8, 9, 23, 24.


 Home Nederlands
Jennifer Guetta is een Nederlands-Amerikaanse bijbels archeologe en schrijfster die jarenlang de Bijbel heeft bestudeerd vanuit het oogpunt van de archeologie, wetenschap en de geschiedenis. Ze heeft vele seizoenen in Israël gewerkt, o.a. op Megiddo, Ashkelon en Jeruzalem. Na jaren van studie van de fysieke resten van de Bijbelse geschiedenis heeft ze onverwachts een ervaring gehad met de geestelijke wereld door een radicale ontmoeting met Jezus. Daarin heeft ze ervaren dat Hij echt leeft en de Messias van Israël is. Jennifers getuigenis is op de Nederlandse nationale televisie geweest en ze vertelt haar verhaal overal waar ze de kans krijgt om de Heer groot te maken en over Zijn wonderen te vertellen. Ze geeft ook lezingen over de geschiedenis en de betekenis van de Bijbelse feesten, de archeologie van Israël en de geestelijke wereld, en alle onderwerpen die de Heer  op haar hart legt. Jennifer en haar man zijn PLANT HOPE begonnen en voelen zich geroepen om: “De harten van de vaderen weer naar de kinderen (joden, en christenen) en die van de kinderen naar de vaders te brengen om samen de Messias te vinden met de kracht en liefde van de Heilige Geest en samen Zijn feestdagen te vieren als één nieuw mens.

Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, 24en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders.” (Maleachi 4:5)

Planthope begon in het voorjaar van 2015. Bij Planthope is het de bedoeling om positieve zaden van hoop te zaaien door de wonderbaarlijke werken van de Heer te verkondigen  en te laten zien. Ook  willen we Zijn daden opschrijven door te getuigen van de dromen, visioenen, getuigenissen, wonderen en feesten van de Heer, en Zijn naam te verheerlijken. Er gebeuren veel slechte dingen in de wereld, maar God leeft nog steeds! Dus willen we hoop brengen aan de volken door te vertellen wat God aan het doen is. Hoop is de blijde verwachting van het goede! God leeft en Hij is goed. Hij is onze hoop.

Loof de HEER, roep luid zijn naam

maak zijn daden bekend onder de volken

Spreek vol lof over zijn wonderen

Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend

aan alle naties zijn wonderdaden

Davids Loflied

1 Kronieken 16:8, 9, 23, 24

 

 


Nieuws

Speaking / Spreken

  P1110655 (2)

button

Jennifer is an international speaker and combines both archaeology, the supernatural and the love of God. She speaks in English and Dutch to large and small audiences of all different ages. Her voice is compelling, down to earth and to the point, awakening many people to the reality of God. She often speaks about her testimony, Biblical archaeology and the supernatural, spiritual warfare, the meaning of the Biblical Feasts, the Hebrew roots of christianity, Israel and the church and the message of Jesus.

Invite Jennifer to your church Here

potten goud

“But we have this treasure in jars of clay to show that this surpassing power is from God and not from us.” 2 Cor. 4:7

Koop nu de Haggadah van onze Redding

de_haggadah_CFI

Klik  HIER om de DVD van Pesach 2015 te bestellen voor  € 15,00. plus verzendkosten.

plaatje Pesach DVD

Hier een aantal korte filmpjes van de avond

Pesach 2015 deel 1 Het is volbracht

Pesach 2015, deel 2 Eenheid

Pesach 2015, deel 3 Hoogtijden van de Heer

Pesach 2015, deel 4 SHMA Israel

Pesach 2015, deel 5 De beker der Heiliging

Pesach 2015, deel 6 Oerchats, Karpas, Matzes, en Maggid

Pesach 2015, deel 7 De beker der plagen

Pesach 2015, deel 8 Vrijheid

Pesach 2015, deel 9 Aan Uw Tafel

Pesach 2015, deel 10 Afikoman

Pesach 2015, deel 11 De beker der verlossing

Pesach 2015, deel 12 Hope

Pesach 2015, deel 13 Beker der lofprijzing

Pesach 2015, deel 14 Nirtsah

 

 

Meer nieuws & agenda »