• megiddo
  • slide-arkcode-nieuw
  • slide-goldenstar
  • slide-leeuwentroon
  • Slide01
  • Slide02
  • slidepesach

Jennifer Peersmann

“Are you ready for the adventure of a lifetime?”

Home

Voor Nederlands klik hier.

Jennifer Guetta is a Dutch-American biblical archaeologist, writer and speaker who spent years studying the Bible, history, writing and worked many seasons in the Holy Land. After studying the physical remains of Biblical history she had an unexpected experience with the spiritual world and had a radical encounter with Jesus, finding out that He truly is alive today and is the Messiah of Israel. Jennifer’s testimony has been on Dutch National television and she tells her story wherever she can in order to glorify her savior. She also lectures on the history and meaning of the Biblical feasts, the archaeology of Israel and the spiritual world, and any subjects which the Lord puts on her heart.

Happy Hanukkah!

Celebrate Hanukkah! The feast of the Messiah, the feast of renewal, dedication and light. The Messiah is the light of the world and He commanded us to be the light of the world. “Hanukkah” is the Biblical feast of light and celebrates the victory of light over darkness.

Information about the history and meaning of Hanukkah

A Hanukkah message for the Church in the End Times

A vision for Hanukkah about Jerusalem

P1110138

Chanoeka in Woerden, 2015

Chanoeka is het feest van vernieuwing, inwijding en Licht. Het feest van Jezus, want Hij is het Licht van de wereld en heeft ons opgedragen het licht van de wereld te zijn. “Chanoeka” is het Bijbelse feest van licht en viert de overwinning van het licht in de duisternis.

Voor meer informatie over Chanoeka: Klik HIER

Voor foto’s van Chanoeka in Woerden 2015 KLIK HIER

Voor een Visioen voor Chanoeka KLIK HIER

Pesach 2015: een wonder in Nederland

Vorig jaar op vrijdag 3 april 2015 hebben 400 mensen samen Pesach gevierd in Woerden-Harmelen. De opdracht voor de Pesachmaal kwam via dromen en visioenen en vanuit het Woord. Op deze dag vielen toen de joodse en christelijke kalenders weer heel even samen zoals in het jaar 33 AD, namelijk Goede Vrijdag viel op de avond van Pesach. Daardoor konden we de relatie tussen Pesach en Goede vrijdag goed zien. De weg naar Pesach in 2015 was een groot wonder. 400 discipelen van Yeshua vanuit verschillende kerken hebben samen met Messias belijdende Joden Pesach gevierd. Samen volgden ze de oproep van Yeshua aan Zijn discipelen in Lucas 22:15 toen Hij zei: “Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten.”

Het pad naar Pesach   Pesach algemeen         Foto’s van Pesach 2015

Eenheid, vrijheid, en oproep aan de kerk     Dromen van Pesach 2015

 

Klik hier voor een interview met Jennifer op Radio Israel   DEEL 1   DEEL 2

“Give thanks to the Lord and proclaim his greatness. Let the whole world know what he has done. Tell everyone about his wonderful deeds. Each day proclaim the good news that he saves.  Publish his glorious deeds among the nations. Tell everyone about the amazing things he does!”

David’s song of Praise  1 Chronicles 16: 8, 9, 23, 24.

Jennifer and her husband have started PLANT HOPE and are also called to: “To turn the heart of the children to the fathers (Christians to the Jews) and of the fathers to the children (Jews to the Christians) to find Messiah together with power and love though the Holy Spirit and together celebrate His feasts as one new man.

“Behold, I will send you Elijah the prophet

before the coming of the great and dreadful day of the LORD:

And he shall turn the heart of the fathers to the children,

and the heart of the children to their fathers”

(Malachi 4:5)

IMG_NEW_NEW 2

Planthope started in the spring of 2015. It seeks to bring positive seeds of hope by glorifying His name and showing what the Lord is doing. At Plant hope we want to record His works by means of writing about dreams, visions, testimonies, miracles and celebrations and glorifying His name for it. There are many bad things happening right now in the world but God is alive! So bring hope to the nations by telling about his wonderful works. Hope is the joyful anticipation of good! God is alive and He is good. He is our hope.

Bless, Restore, Sew, Testify, Speak, Heal, Celebrate


 Home Nederlands
Jennifer Guetta is een Nederlands-Amerikaanse bijbels archeologe en schrijfster die jarenlang de Bijbel heeft bestudeerd vanuit het oogpunt van de archeologie, wetenschap en de geschiedenis. Ze heeft vele seizoenen in Israël gewerkt, o.a. op Megiddo, Ashkelon en Jeruzalem. Na jaren van studie van de fysieke resten van de Bijbelse geschiedenis heeft ze onverwachts een ervaring gehad met de geestelijke wereld door een radicale ontmoeting met Jezus. Daarin heeft ze ervaren dat Hij echt leeft en de Messias van Israël is. Jennifers getuigenis is op de Nederlandse nationale televisie geweest en ze vertelt haar verhaal overal waar ze de kans krijgt om de Heer groot te maken en over Zijn wonderen te vertellen. Ze geeft ook lezingen over de geschiedenis en de betekenis van de Bijbelse feesten, de archeologie van Israël en de geestelijke wereld, en alle onderwerpen die de Heer  op haar hart legt. Jennifer en haar man zijn PLANT HOPE begonnen en voelen zich geroepen om: “De harten van de vaderen weer naar de kinderen (joden, en christenen) en die van de kinderen naar de vaders te brengen om samen de Messias te vinden met de kracht en liefde van de Heilige Geest en samen Zijn feestdagen te vieren als één nieuw mens.

Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, 24en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders.” (Maleachi 4:5)

Planthope begon in het voorjaar van 2015. Bij Planthope is het de bedoeling om positieve zaden van hoop te zaaien door de wonderbaarlijke werken van de Heer te verkondigen  en te laten zien. Ook  willen we Zijn daden opschrijven door te getuigen van de dromen, visioenen, getuigenissen, wonderen en feesten van de Heer, en Zijn naam te verheerlijken. Er gebeuren veel slechte dingen in de wereld, maar God leeft nog steeds! Dus willen we hoop brengen aan de volken door te vertellen wat God aan het doen is. Hoop is de blijde verwachting van het goede! God leeft en Hij is goed. Hij is onze hoop.

Loof de HEER, roep luid zijn naam

maak zijn daden bekend onder de volken

Spreek vol lof over zijn wonderen

Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend

aan alle naties zijn wonderdaden

Davids Loflied

1 Kronieken 16:8, 9, 23, 24