);

Archaeology/Archeologie

Voor Nederlands klik HIER

What is Archaeology?

Archaeology is the study of material things. Material stuff. People’s old stuff. The physical remains of human beings and of the physical world. That is, in archaeology you only see the material things of humans, for example: houses, cities, palaces, pots, etc. In archaeology you DO NOT see the spiritual world, except what man’s interpretation of it is. For example, an old temple, is actually man’s interpretation of the spiritual world in that time, and then excavated by archaeologists who interpret it with the knowledge they have in their time. It is an interpretation of an interpretation. Therefore archaeology is also interpreting something of the past with the knowledge of the present.

In archaeology we do not see the spiritual world. We interpret the physical world. Archaeology gives knowledge about what man did, and sometimes what he thought, what he built and how he lived. It is, however, only a partial interpretation. For it does not show what happened in the “invisible realm”. But what if there is a different present? What if we have a different reality? Than our interpretations of the past will also be different. Then we might just be able to see a different story. What if instead of just the material world there is also a spiritual world? What is the history of that “invisible” world? How did it influence us humans? Can we see that in archaeology? Can we see what happened in the spiritual world?

We are influenced by how we interpret the past by our understanding of the present. The spiritual world is difficult to understand, because we do not see it. But to make correct interpretations of the past, it is important to understand that there is an invisible world and in it there are two sides: dark and light. They are not in “balance” like some religions teach. They are at war. We see the result of that war in the physical world in many places. Therefore some history can often be different than people thought we had.

megiddo altar, esther pic - kopie

Wat is archeologie?

Archeologie is de studie van materiële spullen in de oudheid. Fysieke dingen, gebouwen en oude spullen van mensen. Het overschot van de mens en van de fysieke wereld. Dat wil zeggen, in de archeologie bestuderen wij alleen de materiële dingen die mensen hebben achtergelaten, bijvoorbeeld: huizen, steden, paleizen, potten, etc. Aan de hand van de spullen gaan we onderzoeken hoe mensen vroeger hebben geleefd. In de archeologie zien we niet de onzichtbare “geestelijke” wereld, maar een interpretatie van hoe mensen vroeger dachten dat de geestelijke wereld er uit zag. Bijvoorbeeld, een oude tempel, is in feite de interpretatie van de mens van de geestelijke wereld in die tijd, en dan opgegraven door archeologen die interpreteren met de kennis die zij nu hebben. Het is een interpretatie van een interpretatie. Daarom is archeologie ook iets interpreteren van het verleden met de kennis van het heden.

In de archeologie zien we de geestelijke wereld niet. Wij interpreteren slechts de fysieke wereld. Archeologie geeft kennis over wat de mens heeft gedaan, en soms wat hij dacht, wat hij bouwde en hoe hij leefde. Het is echter slechts een gedeeltelijke interpretatie, want is het niet de complete realiteit. Want het laat niet zien wat er gebeurd in de “onzichtbare wereld” om ons heen. Stel dat we nu een andere realiteit hebben? Een andere heden? Dan is onze interpretatie van het verleden ook anders. Dan zien we een ander verhaal. Stel dat in plaats van alleen een fysieke wereld, er ook een onzichtbare wereld is om ons heen. Wat is de geschiedenis van die wereld? Hoe heeft het ons beinvloed? Kunnen we dat terug zien in de archeologie? Wat is er echt gebeurd in het verleden?

Onze interpretatie van het verleden wordt beïnvloed door ons begrip van het heden. De geestelijke wereld is voor velen moeilijk te begrijpen, want we zien het niet. Maar correcte interpretatie van het heden is belangrijk om het verleden te begrijpen. In het heden is er zeker een onzichtbare wereld en daarin zijn twee kanten: donker en licht. Die twee werelden of “koninkrijken”  zijn niet in “balans” zoals sommige religies leren. Ze zijn in oorlog en bestrijden elkaar. Als we echt de geschiedenis willen begrijpen dan moeten we ook de geestelijke wereld begrijpen. Misschien is de geschiedenis dan wel heel anders dan we dachten.

megiddo altar 2, esther pic - kopie