);

Bazuinenfeest/Feast of Trumpets

Wat is het feest van de Bazuinen en wat heeft het met de Messias te maken?

Het Bazuinenfeest is één van de zeven feesten die worden genoemd in de Bijbel. In de zevende maand was het einde van het oogstseizoen in Israel en dat werd ingeluid door een heilige dag van bazuingeschal: “Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst” (Leviticus 23:24).

bazuin3

Deze dag staat in de Bijbelse kalender bekend als: “Yom Teruah”, de dag dat Israel wordt ingezameld, de opstandingstag (van de doden), de dag des oordeels, de dag van de Heer, de dag van het burgerlijke nieuwe jaar, de dag van het nieuwe jaar voor de koning (DE KRONINGSDAG), de dag van de geheimenis, de dag om op de sjofar te blazen, de dag dat de wereld is gemaakt, en de dag dat Adam en Eva zijn geschapen. Op deze dag is het boek Openbaringen gegeven aan Johannes: “Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin” (Openbaring 1:9-11). Op deze dag zal de zevende engel op de laatste bazuin blazen: “Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid” (Openbaring 11:15-18).

Op het feest van de Bazuinen blazen we op de Sjofar als een alarm! Ben jij al klaar voor de bruidegom? Deze dag is een oefening, een schaduwfeest, voor als de Heer terugkomt en een herinnering dat we altijd klaar moeten zijn voor die dag. We weten natuurlijk niet de exacte tijd en plek maar we moeten altijd klaar zijn.

Als Messias van Israel heeft Jezus al vier van de zeven Bijbelse feestdagen vervuld en het volgende feest dat Hij zal vervullen is het Feest van de Bazuinen! Sommige denken dat dit feest vervuld zal worden wanneer Jezus de hemelse oogst onder alle naties inzamelt (de aankondiging van de wederkomst van Jezus!). Paulus zegt: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.” (1 Thessalonicenzen 4:16).

Op het Bazuinenfeest vieren we de aankondiging van de “terugkeer” van de Messias en blazen we op de Sjofar om zijn bruid wakker te maken! Ook is dit de dag van de schepping van de aarde, de eerste dag van het burgerlijk jaar, de dag van de opstanding, de dag des Oordeels en de dag van de kroning van de Messias!

Het geheim van het Bazuinenfeest onthuld

Meer informatie over het Bazuinenfeest

Bazuinenfeest in aantocht (Wakeup NL)

Bazuinenfeest (Richard Vos, NL)