);

Bijbelse feestdagen

Als bijbels archeoloog met een joods en christelijk achtergrond heeft Jennifer veel kennis van de geschiedenis van de bijbelse feestdagen. Jarenlang heeft ze de feesten bestudeerd, vanuit een historisch en theologisch perspectief en ze zelf ervaren vanuit het Jodendom. Maar de feesten kregen pas echt betekenis toen ze de Messias leerde kennen. “De feestdagen zijn deel val het Woord van God en zijn een afspiegeling van de Messias zelf. Ze laten Gods verlossingsplan zien voor elk mens en voor heel de mensheid.”

Graag komt ze bij jullie vertellen over de geschiedenis van de feesten en de betekenis voor christenen en joden. Hier zijn een aantal voorbeelden van de titels waar ze over spreekt.

  • “Herstel van Eden: God’s verlossingsplan in de Bijbelse Feestdagen”
  • Also available in English! “Return to Eden: Gods redemption plan in the Biblical Feasts”
  • Dromen en het herstel van de bijbelse feestdagen
  • “Pesach, het schaduwfeest van de verlossing”
  • “Oogst tijd! De geschiedenis en relatie van Shavuot en Pinksteren”
  • “De Messias weerspiegeld in de sabbat”
  • “Bruid, Bruidegom en Het Bazuinenfeest.”
  • “Herstel van Eden en het Loofhuttenfeest”

Jennifer spreekt over verschillende onderwerpen voor grote en kleine groepen en voor verschillende leeftijden. De presentaties zijn o.a. voor organisaties, seminars, kerken, scholen, kringen, Bijbel studies, en ook bij mensen thuis. Alle presentaties kunnen worden gegeven met of zonder PowerPoint en muziekapparatuur. De tijdlengte van de presentaties zijn flexibel van ½ uur tot 2 uur, aangepast aan uw wensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.