);

Bijbelse Feesten, Yeshua en het herstel van Eden

De BIjbelse Feesten en het herstel van eden

Als bijbels archeologe met een Joods-Christelijke achtergrond verteld Jennifer Guetta over de geschiedenis van de Bijbelse feestdagen, en over hun betekenis voor de moderne gelovigen. Ze legt uit vanuit het Woord en door de Geest waarom de Bijbelse feesten Gods feesten zijn en het verhaal vertellen van het Herstel van Eden, Gods verlossingsplan voor de mensheid. Na de zondeval in Eden verloor de mens het contact met God, maar God had een liefdesplan om bij ons te komen wonen en alles te herstellen via zijn Zoon Yeshua de Messias. Het geheim van Gods verlossingsplan ligt verborgen in de Bijbelse feesten, die een afspiegeling van de Messias zijn. Van Pesach naar Succoth (Het Loofhuttenfeest), van Shavuot (Pinksteren) tot Rosh ha Shana (Bazuinenfeest); God liet ons zien via de feestdagen hoe we de weg terug naar Eden konden vinden. Jennifer verteld ook over de grote wonderen die God heeft gedaan de afgelopen jaren tijdens de feestdagen en ze laat zien waarom de feesten een verrijking zijn voor Christenen om te vieren.

Archeologe Jennifer Guetta heeft jarenlang de feesten bestudeerd, vanuit een historisch en theologisch perspectief en ze zelf ervaren vanuit het Jodendom. Maar de feesten kregen pas echt betekenis toen ze de Messias Yeshua leerde kennen.

Preek of presentatie van 30, 40 of 60 minuten.

Meer informatie en boekingen: www.planthopeisrael.com of www.jenniferguetta.com

Also available in English! “Return to Eden, God’s redemption plan in the Biblical feasts”