);

1. Wat is het Bazuinenfeest? En waarom is het van belang voor Christenen?

In de Bijbel geeft God zeven feesten en noemt ze “Mo’adim”, wat betekent “aanwezige tijden” (Lev. 23). Deze feesten zijn vastgestelde tijden voor Gods openbaring en ze laten een cyclus zien van Gods redding en verzoening met de mensheid. Dit zijn profetische feesten met diepe betekenis over het verleden, heden en de toekomst. Toen Jezus de eerste keer kwam, 2000 jaar geleden, heeft Hij de eerste vier feesten, Pesach, Ongezuurde broden, Eerstelingen en Shavuot (Pinksteren), vervuld met Zijn leven. Velen denken dat als Jezus terug komt Hij de laatste drie feesten ook zal vervullen met Zijn leven. Het eerstvolgende feest dat op Zijn vervulling wacht is het Bazuinenfeest. Daarom is het van groot belang voor Christenen om te weten wat dit feest inhoud! Het Bazuinenfeest is het feest van Openbaringen, het feest van de eindtijd, en het feest van Jezus in onze tijd.

1. wat is het Bazuinenfeest

Maar wat vieren we eigenlijk op dit feest?

Omdat het Bazuinenfeest zo veelzijdig is, zal ik verschillende artikelen erover schrijven. Hieronder zie je alvast een lijst van de onderwerpen die met dit feest te maken hebben. Die zijn op zich al heel spannend!
Ik hoop dat ik met deze berichten mensen zal wakker schudden en natuurlijk dat jullie ook zullen komen naar het Bazuinenfeest in Woerden om het geluid van de Shofar te beluisteren.

Bijbels gezien is het Bazuinenfeest de:

Dag van de aankondiging van opwekking
YOM TERUAH- Dag van de Sjofar
Wordt wakker! Komst van de bruidegom
Rosh Ha Shana- Het burgerlijke Nieuw Jaar
Dag van het mysterie
Dag van de Kroning van de koningen van Israel!
De dag van de aankondiging van de Messias
De ontzagwekkende dag
Dag dat het boek Openbaringen aan Johannes is gegeven
Dag van de opstanding van de doden
Inkeer en “Teshoeva”
Yom ha Din/ Dag des oordeels
Dag van de Heer
Dag dat de Ark binnen kwam in Jeruzalem
Huwelijksdag van de Messias
Dag van de inzameling van Israël
Dag van de ontsluiering van de bruid
Dag van de onthulling van een geheimenis
1ste dag van de zevende maand Tishri
Dag van het offer van Isaak
Yom Ha Zicharon- Dag van de herinnering
Dag van bekering en doop
Dag van de schepping van de aarde
Dag dat Adam en Eva zijn geschapen
Tellen van nieuw koningsjaar-regering begint
Dit is DE DAG.

Tickets voor het Bazuinenfeest in Woerden op 29 September:

Meer informatie Bazuinenfeest:

  1. 2. Bazuinenfeest en opwekking
  2. 3. Bazuinenfeest en de koning
  3. 4. Bazuinenfeest en de bruid
  4. Het geheim van het Bazuinenfeest onthuld

 

Voor meer informatie over het Bazuinenfeest klik alvast hier:
https://wakeup.nu/het-bazuinenfeest-een-geheimenis/