);

4. Bazuinenfeest en de bruid

Wat heeft het Bazuinenfeest te maken met de bruid, de term “ALS EEN DIEF IN DE NACHT” en de bruiloft van de Messias?

Het Bazuinenfeest wordt vaak geassocieerd met de term “Als een dief in de nacht.” Deze zin wordt ook gebruikt in de Bijbel voor de komst van Jezus en de bruiloft van de Messias. Wat heeft dit met elkaar te maken? Als eerste is deze zin een Hebreeuws idioom (een soort taal, eigen uitdrukking) om aan te kondigen dat we moeten opletten en niet in slaap vallen. Tegenwoordig in Israël wordt van het Bazuinenfeest (Rosh ha Shana) gezegd dat het feest komt “als een dief in de nacht”. Deze associatie is ontstaan omdat men vroeger nooit wist wanneer het feest precies zou beginnen. Daarom staat dit feest bekend als de “verborgen dag” (Yom HaKeseh), of de dag van de plotselinge onthulling van het verborgene. Joden weten dat de betekenis van deze dag verborgen is, want de echte betekenis ligt in de toekomst… al 3000 jaar doen en luisteren joden naar de Heer om deze dag te vieren. Terwijl ze niet weten waarom!!

De Messias zei: “alles wat verborgen is zal zichtbaar worden.” (Lukas 8:17).

.4. Als een dief in de nacht

Het Bazuinenfeest is het enige feest van alle Bijbelse feesten dat begint op een nieuwe maan en niet op de volle maan. In de oudheid kon het feest pas beginnen als men de nieuwe maansikkel zag in Jeruzalem. Voordat de nieuwe maan zichtbaar werd was de maan een aantal dagen onzichtbaar en men wist niet precies wanneer de maan zou komen. In een donkere nacht verscheen plotseling een licht. Men kon dus wel ongeveer inschatten rond welke nachten de maan zou komen, maar niet de exacte tijd. Daarom hadden ze 2 dagen ingelast om op te letten en te waken, want het feest kon plotseling beginnen zonder dat ze het in de gaten hadden. Op het moment dat twee of meer getuigen de nieuwe maansikkel hadden gezien, rapporteerde ze dit bij de Sanhedrin. De leiders kondigden aan dat dan de nieuwe maand (1 Tishri) zou beginnen en er werd op de Sjofar geblazen. Met vuursignalen en bodes gaven ze daarna door aan het hele land dat het Bazuinenfeest was begonnen. Bijzonder is ook om te noemen dat in de maand voor het Bazuinenfeest elke dag de Sjofar werd geblazen, maar niet op de verwachte dag van het Bazuinenfeest (tot hij kwam). Volgens joodse traditie deden ze dit zodat ze de satan niet wakker zou worden….

Als tweede werd de term “als een dief in de nacht” ook gebruikt in de Tweede Tempel in Jeruzalem. Er is een joodse traditie die verteld dat het hoofd van de bewakers ‘s nachts rondes maakte om te controleren of de wachters niet in slaap waren gevallen. Hij liep stilletjes rond en als hij iemand vond die in slaap was gevallen zette hij hun kleding een klein beetje in de brand, waardoor ze hun kleding uit deden en ten schande rondliepen. Deze kapitein was bekend als “de dief in de nacht”.

Ten derde is “Als een dief in de nacht” is een vergelijking met een joodse bruiloft. In de oudheid, tijdens een joodse bruiloft kwam de bruidegom ‘s avonds de bruid halen op een onverwachte tijd. De bruid moest waken want ze wist dat de bruidegom in die nacht elk moment kon komen en opeens voor de deur stond, en haar mee nam en haar gelijk trouwde. Deze traditie hete “de dief in de nacht.” Tevens is ook de term “alleen de vader wist het” een joodse idioom-beeldspraak- die bij het joodse huwelijk hoort, want alleen de vader van de bruidegom wist wanneer hij zijn bruid zou ophalen.

P1100865

De bruiloft van de Messias
Een van de belangrijke thema’s van het Bazuinenfeest is de bruiloft van de Messias, oftewel de huwelijksceremonie van de Messias. Dit is ook vandaag de dag in Israël een van de hoofdthema’s van dit feest! Het is een prachtige vergelijking met de bruiloft van de Messias Yeshua. Bij de traditionele Joodse bruiloft, wist niemand de dag of het uur dat de bruidegom zou komen, alleen de vader wist het en de bruidegom komt als een dief in de nacht. De bruid moest voorbereid zijn en wachten en haar witte kleren gereed hebben hangen. Traditioneel worden er op het Bazuinenfeest en Yom Kippur vlekkeloos witte kleren gedragen om zichtbaar te laten zien dat we rein zijn en voorbereid. Als bruidegom komt Yeshua zijn bruid, ophalen op een bepaalde nacht, en wij moeten waken en voorbereid zijn op Zijn komst. Omdat het Bazuinenfeest ook het volgende feest is dat Jezus zal vervullen, denken veel mensen dat dit het tijdperk van de opname is, of dat het een oefening voor de opname is. Het feest is daarom ook een profetisch symbool van de plotselinge opname van de bruid die wordt opgehaald door de bruidegom in een donkere nacht.

De tien wijze en dwaze maagden

Het doet ook denken aan het bekende verhaal in Mattheus 25:1-10 van de 10 maagden die allemaal aan het wachten waren op de bruidegom. Jezus verteld dit verhaal op het moment dat Hij spreekt over de eindtijd en Zijn terugkomst en Hij vergelijkt dit het met tien maagden. “Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.” Omdat de vijf dwaze meisjes niet genoeg olie hadden en niet bleven wachten, hebben ze bruidegom gemist toen hij plotseling kwam. Aan het einde zegt de Heer: “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” Het betekent niet dat we ons er niet mee bezig moeten houden, maar dat we waakzaam en alert moeten zijn. Dit is een heel bekend verhaal in het christendom en ik heb al 20 verschillende uitleggen gehoord! Ook hier is het een mooie vergelijking met Jezus die zijn kerk komt halen en ons zegt om altijd voorbereid te zijn. Net zoals de maansikkel weten we ongeveer waanneer hij komt, maar niet exact, en dus moeten we alert zijn en niet in slaap vallen.

P1100847 P1100905

Voorbereid zijn voor de komst van de Bruidegom

“Voorbereiden” is ook een grote thema van het Bazuinenfeest. Dat zien we in de hele maand voorafgaand aan het feest. Deze dagen worden gezien als een tijd van Teshoeva, waarin we onze zonden belijden en ons geestelijk voorbereiden om de komst van de Koning-Bruidegom. We belijden onze zonden aan God en leggen onze witte kleren klaar. Het verhaal van de tien meisjes laat ook zien dat we ons moeten voorbereiden door genoeg olie te hebben. Ze moesten wakker blijven en voorbereid, en vol met olie. Vijf van de meisjes gingen er vandoor om olie te halen en hebben toen de bruidegom gemist. Wat is dan de olie? De olie is de zalving van de Heilige Geest. We willen zijn zoals de vijf wijze meisjes, voorbereid en alert op Zijn komst, en vooral gevuld met de olie van de Heilige Geest! We maken ons hart schoon en bidden dat we gevuld zijn met de Heilige Geest, zodat we klaarstaan als Hij komt.

“Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” Openbaringen 3:5.

NIET SLAPEN, maar wakker blijven!
Alle drie de verhalen over “de dief in de nacht” spreken over het feit dat de bruid wakker moest zijn en niet in slaap vallen! De term “dief in de nacht” wordt dus niet gebruikt om te zeggen dat we niet weten waanneer Hij komt, maar om aan te duiden dat we wakker en alert moeten blijven binnen een bepaalde periode… omdat we weten dat Hij komt. We moeten juist wakker zijn en de tijden kennen en opletten.

Onverwacht maar voorbereid

In Mattheüs 24:43 staat er: “Als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Onthoud dat goed! (Basis Bijbel) Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd.

In Openbaring 3:3 staat er: “Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”
Dat betekent dat als we niet opletten dan komt hij als een dief! Maar als we wel opletten, neemt hij ons mee.

Openbaringen 16:15 “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.” (dit doet sterk denken aan die traditie in de tempel!)… want als je niet oplet zal Hij komen als een dief in de nacht. Paulus zegt: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.” 1 Thessalonicenzen 5:1-6

Hij zegt tegen de Thessalonicenzen dat het niet nodig is over de tijden en gelegenheden te schrijven wat de komst van Jezus betreft… waarom? Omdat ze AL weten dat die dag zó komt, als een dief in de nacht (1 Thessalonicenzen 5:1-2). Gelijk daarna zegt hij ook dat die dag ons NIET als een dief hoeft te overvallen als we wakker zijn, niet in slaap vallen en klaar zijn.

Op het Bazuinenfeest oefenen voor de bruiloft van de Messias en zeggen we Wordt wakker! Bereid je voor de Bruidegom komt er aan.
Ben jij er klaar voor als Hij komt? Val niet in slaap en zorg dat het vuur van de Heilige Geest blijft branden! Zorg dat jouw olielamp (je lichaam) gevuld is met de Heilige Geest. Ga nooit slapen als er iets tussen jou en God is, maar belijd je zonden en vraag aan Jezus om je hart te reinigen… zodat jij ook witte kleren hebt als hij komt.

Omdat Jezus letterlijk de eerste vier feesten heeft vervuld met Zijn leven en dit het volgende feest is dat Hij zal vervullen als hij terugkomt denken veel mensen dat Hij zijn bruid komt halen (de opname) op deze dag… Ja, dat zou inderdaad kunnen, want het is erg bijzonder, dat juist dit 5de feest wordt aangeduid als dief in de nacht! Op de Bijbelse kalender is dit de tijd dat de bruidegom de bruid komt halen. Voor Joden is deze term een regelrechte referentie naar het Bazuinenfeest. Net zoals Pesach wordt geassocieerd met loskopen en de exodus, wordt het Bazuinenfeest geassocieerd met een bruidegom die onverwachts zijn bruid komt halen. Maar het begrip van tijd is in het Hebreeuws anders dan we denken. In het Hebreeuws is tijd cyclisch en daardoor kunnen dingen zich herhalen door de geschiedenis heen en voor elke generatie. We weten nooit welk Bazuinenfeest het is, of misschien kan het op elk moment van de dag en jaar.

De Bijbelse feesten hebben een hele diepe geestelijke en fysieke betekenis die te maken heeft met Gods verlossingsplan voor de mens via de Messias Yeshua en fysiek ook voor Israël. Het zijn feesten die weerspiegelen wat Jezus heeft gedaan, in ons doet, en nog gaat doen. De feesten zijn er om ons eraan te herinneren wat God heeft gedaan en wat Hij ook voor ons kan doen, en wat Hij nog gaat doen voor Israël en ons in de toekomst. Het Bazuinenfeest herinnert ons eraan om voorbereid te zijn op hem… elke dag en elke nacht.

Het is een profetisch feest en beeld van Jezus zelf, waarin we op Gods gezette tijd herinneren dat we wakker moeten blijven en alert moeten zijn.

God heeft dit feest ingesteld zodat we niet in slaap vallen, en juist altijd gevuld zullen zijn met Zijn olie. Het feest is voor iedereen die de God van Israël toebehoort en zich hebben toegevoegd via de Messias Yeshua… en tegelijkertijd is het ook een profetisch feest voor de toekomst.

Want als Jezus terugkomt zal Hij letterlijk dit feest vervullen met Zijn leven op aarde….

En bij ons komen als een dief in de nacht…. Wees dus waakzaam en val niet in slaap!

Kom Jezus Kom!

KAARTJES BAZUINENFEEST WOERDEN 2019

Meer informatie Bazuinenfeest:

  1. 1. Wat is Bazuinenfeest en waarom is het belangrijk voor Christenen?
  2. 2. Bazuinenfeest en opwekking
  3. 3. Bazuinenfeest en de koning
  4. Het geheim van het Bazuinenfeest onthuld