);

De Bijbel is geen ‘gedateerd sprookjesboek’ meneer Derksen!

Op CIP is een artikel verschenen over het interview met Johan Derksen, waarin hij zegt dat de Bijbel een gedateerd sprookjesboek is (Zie:  https://cip.nl/63618-andries-knevel-vs-johan-derksen-over-de-massale-leegloop-uit-kerken). Dit is mijn reactie daarop:

Beste meneer Derksen,

Het spijt me dat u door “religie” juist minder bent gaan geloven. Het kan inderdaad zo zijn dat mensen religie en “uiterlijk” belangrijker vinden dan geloof. Maar dit verzeker ik u, dat heeft God niet gedaan, dat heeft de mens er zelf van gemaakt. Het gaat niet om uiterlijk, tradities of rituelen. Het gaat om een echte relatie met God zelf. Geloven doe je met je hart, niet omdat andere zeggen wat je moet doen. Alleen omdat mensen het verkeerde voorbeeld hebben gegeven, betekent niet dat hun geloof niet waar was. Het betekent dat ze er niet naar hebben geleefd of het verkeerd hebben begrepen.

Ik ben een bijbels archeoloog en wetenschapper en ik heb vele jaren de archeologie en historie van de Bijbel bestudeerd. Ik kan u met oprecht zeggen: De Bijbel is niet “een gedateerd sprookjesboek.” Ten eerste is er heel veel gevonden in Israël dat laat zien dat de verhalen in de Bijbel waar zijn. Neem bijvoorbeeld de nieuwste vondsten in Jeruzalem of de paleizen van Megiddo. Die verhalen gaan 3000 jaar terug en ook de Dode Zee Rollen laten zien dat er weinig aan de oorspronkelijke tekst is veranderd.

_De Bijbel is geen gedateerd sprookjesboek, Mr. Derksen_

Maar het gaat niet om de archeologische vondsten alleen, want de Bijbel is een boek over twee werelden: de zichtbare en de onzichtbare wereld. In de archeologie en wetenschap bestuderen we alleen wat we met onze zintuigen waarnemen en kunnen bewijzen. Daarom worden er verkeerde interpretaties gemaakt van het verleden. De onzichtbare wereld bestaat wel degelijk. Kun je liefde zien, of trouw of dankbaarheid? Die zie je ook niet, maar is dat het bewijs dat ze niet bestaan? De meeste mensen hebben ook wel een keer iets meegemaakt in hun leven dat liet zien dat er meer is. Is je ziel een keer uit je lichaam gegaan? Heb je een aanval gehad in de nacht alsof je stikt? Heb je dingen gezien die niet te verklaren zijn? De meeste mensen zeggen: “er is iets.” De onzichtbare wereld is moeilijk te bevatten maar het heeft veel invloed op ons. Ik weet ook niet alle antwoorden uit het verre verleden van de mens, maar ik weet wel dat, als die geestelijke wereld er nu is, dan was die er vroeger ook. Dus als we echt wetenschappelijk willen zijn, moeten we juist het verleden bestuderen vanuit onze ware “context” en realiteit: de geestelijke en de fysieke wereld.

Als Bijbels archeoloog geloofde ik vroeger ook dat de Bijbel een verzameling verhalen was met legendes en mythes gebaseerd op de interpretaties van de mens over de natuur, de geschiedenis van het Joodse volk, en wellicht een klein beetje geïnspireerd door God zelf. Zoals veel verhalen dacht ik dat het deels was gebaseerd op realiteit, maar vooral door de fantasie van de mens, manipulatie en politieke ambitie. Ik dacht dat de Bijbel een boek was, geschreven door verschillende auteurs en herschreven door andere mensen met hun eigen motief. Ik dacht dat het alleen bestudeerd mocht worden vanuit de historische periode waarin het geschreven was. Op Megiddo heb ik gewerkt voor archeologen die geloven dat de Bijbel geschreven is om de politieke ambitie van de mens. Ik heb alle teksten bestudeerd en archeologische vondsten geanalyseerd, laag voor laag kwamen de verhalen naar boven. Ik heb gezocht naar de waarheid achter de exodus, de muren van Jericho, de Ark des Verbonds. Deze studies hebben me niet dichterbij God gebracht.

Waarom denk ik er nu anders over? Omdat ik vijf jaar geleden een bovennatuurlijke ervaring heb gehad waarin ik de onzichtbare “geestelijke wereld” van dichtbij heb meegemaakt. In het kort gezegd, als archeoloog ben ik letterlijk aangevallen door hekserij. Na maanden lang geestelijke verschijningen te hebben gezien moest ik wel toegeven dat demonen echt bestaan. Ik leerde dat er in de geestelijke wereld twee kanten zijn: goede en slechte geesten die nota bene denken voor zichzelf. Het is geen grapje of sprookje. Het is niet mijn bedoeling om u bang te maken, want de kerk heeft al genoeg jaren mensen bang gemaakt met verhalen van verdoemenis en hel. Maar de realiteit daarvan klopt wel. Goed en kwaad zijn niet in “vrede” met elkaar, maar juist in oorlog en proberen ons dagelijks te beïnvloeden. In onze westerse wereld willen we niks weten van het kwaad, we steken liever ons kop in het zand en doen alsof het niet bestaat. Alleen lacht de duvel zich slap ondertussen! In veel andere landen kennen ze de demonische wereld wel. En de demonen over de hele wereld weten wie Jezus is. De demonen die ons aanvielen gingen alleen weg door de naam van Jezus. Ze kenden Hem en waren bang voor Hem, want ze wisten dat Hij bij God hoorde en hen door Zijn kruisiging en opstanding verslagen had. Hoe kan dat?

Voor mij is de Bijbel tot leven gekomen op een bijzondere manier. Op een dag werden wij aangevallen door die kwaadaardige geesten (waar ik eerst niet in geloofde, maar niet om heen kon). In het midden van dat gevecht voelde ik dat er iemand was die me hielp. Ik schreeuwde het uit: “Wie is mij aan het helpen?” en toen heb ik voor het eerst een Bijbel geopend na 30 jaar. De woorden sprongen als het ware van de pagina. Ik kon maar één vers lezen:

“Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.” Lukas 10:19

Ik was verwonderd. Dit kon nooit toeval zijn! Het was bovennatuurlijk en voelde alsof Jezus zelf naast me stond en sprak via de Bijbel. Dit klinkt misschien idioot, maar momenteel hebben mensen overal ter wereld bovennatuurlijke ervaringen met Jezus. Er zijn zelfs honderden Moslims die hebben gedroomd van een man in het wit die tegen hen zegt: “Volg Mij”. Dat doet de kerk niet, dat doet God zelf.

Het spijt me zo, meneer Derksen, dat mensen u hebben teleurgesteld. God stelt namelijk nooit teleur. Ik heb geleerd dat God ons zo lief heeft dat Hij juist het tegenovergestelde voor ons heeft gedaan. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd naar de aarde om Zijn leven voor ons te geven in de eerste plaats om de straf te dragen die onze ongerechtigheden sinds de zondeval van God scheidden. Hij wil onze Vader zijn maar is behalve liefde ook heilig en rechtvaardig. Jezus kwam niet op de aarde om ons te veroordelen, maar om ons te redden en de duisternis te ontmaskeren. De vraag is niet of we wetenschappelijk bewijs hebben voor alle verhalen, maar de vraag is: is Jezus echt uit de dood opgestaan? Want als dat zo is, dan weten we dat er veel meer is dan onze fysieke wereld. Dit is het geheim: Jezus leeft vandaag nog steeds en is echt uit de dood opgestaan. Hij heeft alle duisternis overwonnen op het kruis 2000 jaar geleden en is overwinnaar.

Een Bijbels archeoloog is moeilijk over te halen. Na deze ervaring heb ik nog veel ervaringen met Jezus gehad. Voor Hem heel natuurlijk, voor ons bovennatuurlijk. God is echt en sprak elke dag door de Bijbel heen. De woorden uit de Bijbel zijn als een zwaard in de geestelijke wereld en kunnen kwade geesten uitdrijven omdat God zelf er kracht aan verleent. Het boek dat ik vroeger uitlachte als een sprookjesverhaal kwam letterlijk tot leven!

EO Visie - Jennifer Guetta - Woerden-0015414

Het klinkt als een sprookje? Dat kan zo zijn. Maar eigenlijk is het andersom: Elk sprookje klinkt als de Bijbel. In veel van onze verhalen en films is namelijk een achterliggend verhaal over de geestelijke wereld. Het zit in de meeste sprookjes en films. Tolkien en C.S. Lewis hebben dat begrepen. Mythe en realiteit liggen niet ver van elkaar af. Onze verhalen komen vanuit ons onderbewustzijn. Onze ziel herkent de waarheden van de Bijbel. Het zijn verhalen over hoe de geestelijke én de fysieke wereld ons leven beïnvloeden.

Wij archeologen denken alleen aan de menselijke auteurs van de Bijbel. Maar het gaat niet om de wie, wat, wanneer en hoe. De Bijbel is geïnspireerd door de Geest van God zelf: De Heilige Geest, om ons te behoeden voor het kwaad en de weg naar Zijn redding te laten zien. Om ons te herinneren aan wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat Hij werkelijk onze Vader wil zijn en wij door Jezus’ offer aan het kruis bij die Vader terug kunnen komen. Alles, maar dan ook alles draait om de relatie met Hem. Hoe wonderlijk, een God die relatie wil met Zijn schepping.

Nadat ik de geestelijke wereld heb ervaren heb ik begrepen hoe het kan dat elk Woord in de Bijbel letterlijk het Woord van God is. God is Geest. Hij is niet zo maar een geest. Hij is Koning over al het geestelijke. Gods Geest heeft letterlijk door mensen heen de Bijbel geïnspireerd. Het zijn Zijn woorden, het is Zijn stem. Hij heeft alles zorgvuldig gepland, zodat Hij de boeken kon gebruiken om tot elk mens te spreken, in elke generatie. In al die jaren dat ik exegese en theologie studeerde had ik nog nooit iets bovennatuurlijks meegemaakt. Ik lachte om mensen die zeiden dat God sprak door de Bijbel. Totdat het opeens bij mijzelf ook gebeurde! De Bijbel kan niet worden bestudeerd als alleen een geschiedenisboek. Het is een geestelijk boek want het gaat over twee werelden: zichtbaar en onzichtbaar.

De Bijbel kan pas echt worden begrepen als je weet dat je in een fysieke en geestelijke wereld leeft. Als je het bestudeert vanuit de fysieke wereld alleen krijg je een vertekend beeld. De Heilige Geest is de leraar van de Bijbel. Hij maakt dat het Woord gaat leven. De woorden zijn een brug tussen het zichtbare en onzichtbare en kunnen worden gebruikt om demonen te bestrijden of Gods beloftes uit te spreken. Als je aan de Heilige Geest vraagt om je ogen te openen en de Bijbel te laten spreken, dan verandert je leven. God gaat tot je spreken door Zijn eigen woorden heen. De Bijbel spreekt tot elke generatie op een andere manier en is voor elk persoon persoonlijk. Het is Gods verhaal en ons verhaal, van het begin tot het einde. Een waar wonder, een boek dat uit 66 deelboeken bestaat, geschreven door zo’n 40 mensen over een paar duizend jaar, waarbij het Oude Testament het Nieuwe verborgen in zich heeft en het Nieuwe Testament het verborgene uit het Oude openbaart! Tot zoiets is alleen God in staat!

Ik wens u toe dat u ook zal zien hoe echt God is en dat u de liefde van de Vader en van de Zoon zal leren kennen.

Hartelijke groeten,
Jennifer Guetta