);

Grote moed, een bezoek aan “De schuilplaats”

Haarlem, 28-10-2015

IMG_4448[1] IMG_4437[1] IMG_4429[1]

Gisteren bezocht ik “De schuilplaats’, het huis van Corrie Ten Boom, in Haarlem. Het is er nog steeds in het centrum van de stad; een museum van het verleden; een herinnering aan wat er kan gebeuren als we doen alsof er niets aan de hand is. Een herinnering van grote moed in een tijd waarin de wereld gek leek te zijn geworden. Het huis is gelegen in het centrum van Haarlem in dezelfde straat als het politiebureau, waar de Nazi’s waren gestationeerd. In dat kleine huis heeft een familie van gelovigen 800 joden gered tijdens de Tweede Wereldoorlog. Grote moed.

Toen ik door de kleine kamertjes liep had ik diep ontzag voor de mensen die hier hebben gewoond, die zo’n moed hebben gehad om op te komen voor het Joodse volk en hen te helpen, zelfs met gevaar voor hun eigen leven. Natuurlijk waren er ook anderen die hebben geholpen. Maar in een land vol met mensen, deden de meeste hun ogen dicht.

Tegenwoordig voelt het weer alsof we in 1938 zijn beland, een tijd van gekte en haat. Langzaam keren politieke leiders zich tegen Israël en Joden over de hele wereld krijgen de schuld voor de ondersteuning van hun eigen land. Anti -Semitisme lijkt plotseling terug te zijn, maar deze keer, is er een andere vijand en gaat het om het ondersteunen van een land, die vecht voor zijn voortbestaan. “Daar gaan ze weer!” zeggen ze, alsof Israël de oorzaak is van alle ellende. Begrijpen mensen dan niet dat als Israël niet zou vechten voor zijn bestaan, het zou er niet zijn? Dat de joden nergens anders hadden om naar toe te gaan. Dat God zijn volk heeft terug gebracht? En dat de strijd geestelijk is?

In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog was de wereld gek geworden. Niemand durfde hun mond open te doen, en mensen bleven ontkennen dat het kwaad bestond. We willen zo graag alles tolereren, maar het kwaad mogen we niet toelaten. In 1938 ging iedereen ook gewoon door met hun eigen leven… in de hoop dat het niet zou veranderen en “de status quo” zou blijven. “zolang mijn leven niet wordt aangeraakt,” zeiden ze. Tot dat het te laat was! Het klinkt vreemd en heel vertrouwd met de huidige houding van mensen om me heen. We zien het kwaad om ons heen groeien, maar we willen het niet benoemen, te bang dat onze Europese levensstijl zal worden aangetast. Maar niets doen zal het alleen maar erger maken. We hopen dat onze samenleving hetzelfde blijft. Dat zal niet zo zijn. Want door de geschiedenis heen zien we dat als het veranderd voor de joden, de wereld ook veranderd. Dat heeft te maken met de geestelijke strijd die overal bezig is, en iedereen die opstaat voor het volk van Israël zal het voelen, want in de geestelijke wereld zijn ze ingeënt in de olijfboom, deel van Israel.

In de kleine eetzaal van Corrie Ten Boom vertelde ik mijn getuigenis aan een kleine groepje mensen. Ik vertelde hen over onze joodse achtergrond en dat wede afgelopen jaren veel dromen en visioenen hebben gehad Jezus. Ik vertelde hen hoe geweldig het is om er achter te komen dat Hij echt de Messias, dat Hij het kwaad heeft overwonnen en dat Hij vandaag nog steeds leeft. Het geeft mij hoop voor deze wereld. Ik denk dat Corrie een traan heeft weggeveegd in de hemel toen ze mij hoorde getuigen dat al vier Joden die ik ken dromen hebben gehad over de Messias, Jezus en dat Hij ze zelf aan het roepen is.

In de kleine eetzaal vroeg ik aan hen die bij mij waren. “Zou jij durven te doen wat Corrie heeft gedaan?” Ik daagde hen uit: “In deze tijd staat de wereld weer op zijn kop. De vraag is, zouden christenen vandaag dezelfde moed hebben om op te komen voor de Joden en Israël, met het risico van hun eigen leven, zelfs als ze niet nog Jezus hebben leren kennen? In Corrie’s tijd kenden de Joden hun Messias niet, maar de gelovigen respecteren hen en hielp hen om een voorbeeld te geven van Zijn liefde. Het vergt enorme moed om mensen in je eigen huis te verbergen. Je riskeert alles. Niet alleen uw huis, maar het kan ook uw gezin en familie bedreigen? Uw oude vader, die in het huis woont? Uw lieve zus? Het vergt enorme moed om op te komen voor wat je gelooft, vooral als het een risico is voor het leven van uw dierbaren. En Corrie’s vader heeft het niet gehaald. Hij stierf tien dagen nadat ze werden verraden. Ook haar zus heeft het niet overleefd. Ze stierf in een concentratiekamp, samen met de Joden die ze beschermde.

Toen ik door het kleine winkeltje liep in Corrie Ten Boom’s woonkamer, pakte ik een boekje en flapte het open. Ik las maar één regel: “Onwetendheid is gevaarlijk“. Deze woorden werden vele jaren geleden geschreven door Corrie. Ze gaan over de geestelijke wereld, maar hebben ook betrekking op de fysieke wereld. Voor de geestelijke wereld zijn we niet onwetend, want Jezus heeft alles geopenbaard. Voor de fysieke wereld zijn we bang dat onze eigen wereld zal veranderen, en durven ons mond niet voor Israël open te doen, anders wordt je veroordeeld of aangevallen. Overigens waren deze woorden precies de woorden die ik al twee jaar in mijn eigen lezingen gebruik. We kunnen niet doen alsof we het niet weten. Niet weten is levensgevaarlijk. Maar weten en niks doen is nog erger.

Ik liep naar boven, op de smalle trap naar Corrie’s slaapkamer. Daar zag ik het kleine gat in haar kast waar mensen door heen moesten klimmen om in de mini schuilplaats achter de muur te komen. Ik was overweldigd door de benauwdheid. Het bed van Corrie stond in de kamer. Ik kon me voorstellen hoe haar hart moest hebben gebonkt toen de Nazi’s haar kamer kwamen onderzoeken. Ik staarde naar het bed en het gat in de muur en vroeg me af: “Zouden christenen vandaag de dag genoeg moed hebben om op te staan voor Israël? Voor de Joden”

Wat zou jij doen als een bende een jood aanviel op straat, alleen maar omdat hij joods was en op stond voor Israël? Zou je bang zijn en weglopen? Zou je denken: “Ach hij heeft er zelf om gevraagd omdat hij voor Israël opkomt? Het is een religeuze oorlog waar ik me niet mee wil bemoeien?” Of zou je de man in je eigen huis verbergen, met het risico dat de hele bende jouw huis vindt en achter u en uw gezin aankomt? Het vergt enorme moed om Israël te helpen.

De God van Israël is nog steeds de vader onze lieve heer Jezus, de Messias. Toen u werd ingeënt in de edele olijfboom heeft U de God van Israël aangenomen, via zijn zoon. Zoals Ruth zo mooi heeft gezegd: “Uw volk is mijn volk”, samen zijn we één. De God van Israël is nog steeds hetzelfde en Hij blijft altijd trouw aan zijn beloftes. Ook voor Israël. Want als Hij Zijn belofte naar Israël niet waar zou maken, zou Hij dan nog wel te vertrouwen zijn met de andere beloftes? Paulus schrijft “God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. 29De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. (Romeinen 11:28-29). God blijft dus altijd trouw aan zijn beloftes aan Israel vanwege de beloftes aan de vaderen en dan zal heel Israël gered zal worden (romeinen 11: 26). Onze dromen en getuigenis zijn een voorbeeld dat God nu al druk bezig is zijn volk te redden. Maar we zijn er nog lang niet en de strijd is hevig.
Mogen Corrie’s moed ons vandaag inspireren. Want dit is het soort moed die we nodig hebben.

Dit is een oproep aan alle gelovigen: “Heb moed, vrees niet. God is met u. Kom op voor zijn volk en zijn land, zelfs als ze nog niet weten wie de Messias is…. Laat ze Zijn liefde zien. Jullie zijn geënt op de edele olijfboom en maken nu deel uit van Gods familie nu. Bescherm hen, ter wille van de vaderen. Omwille van Gods liefde en Zijn eeuwige beloften.”

Wat Kunt u nu doen? Bid voor Israël. Bid voor de Joden over de hele wereld voor bescherming. Bid voor kracht en bid voor moed bij de Christenen om op te staan voor Zijn volk en de God van Israël. Bid dat als je de kans krijgt om iets te doen, je de moed zal hebben om het te doen.

Als u meer informatie wilt over het Corrie Ten Boom huis in Nederland en de mogelijkheid om het te bezoeken klikt u op: Corrie Ten Boom House

Op weg naar huis in de auto keek ik op Facebook en zag iets bijzonders op een van mijn “like pagina’s”. Het is een pagina waarop u elke dag een nieuwe Hebreeuwse zin kan leren. Vandaag was het woord “Geheime schuilplaats”. Weet u hoe u het te zegt in het Hebreeuws? Seter Mistor. Heel toepasselijk voor deze dag.
Seter Mistor

IMG_4447[1] IMG_4452[1] IMG_4449[1]