);

The Power of the Exodus: Miracles transcend science!

For many years archeologists have “explained away “ God’s power in the Exodus story by trying to find a scientific or natural explanation for the miracles. For example, the parting of the Red Sea has been attributed to volcano’s and the ten plagues to natural disasters. Because of this, many people have lost their faith or Lees meer…

A Day of New Beginnings: Nisan 1

Today is the start of the priestly year in the Bible! It is the Alpha of the Omega. The day of new beginnings, a day of rebirth, a day when light came into the world and started casting out the darkness… a day of breakthrough! Nisan 1 is the first day of first month of the biblical priestly calendar. In 2017 Lees meer…

Dear Church, Do you have the courage to be like Esther and stand up for Israel?

Purim, the feast of Esther is a celebration of tremendous faith in the God of Israel and courage to stand up for His people… even in the midst of growing hatred. We are living in a time where, to my dismay, the Jewish people are once again faced by growing anti-semitism. Some stories seem to repeat Lees meer…

Zoektocht naar herders in de velden van Bethlehem

Omringd door velden met stokoude olijfbomen, waar herders met hun kudden ronddwalen, ligt een klein stadje met de naam Bethlehem. Het herinnert ons aan een verhaal dat de wereld voor altijd heeft veranderd. In een van de rotsachtige heuvels is een oude grot uitgehouwen, die wordt omgeven door olijfbomen, en die onze verbeelding aanspreken. Herders, Lees meer…

Exploring the Fields of Bethlehem

Amidst shepherds fields and ancient olive trees lies a small town called Bethlehem. It reminds us of a story that changed the world forever. Cut into one of the rocky hills is an ancient cave surrounded by olive trees that waves to our imagination. Shepherds, sheep, donkeys, and three famous kings possible walked over the stony surface nearby. Was Lees meer…

Een Chanoeka-boodschap voor de Kerk in de Eindtijd

In het verhaal van Chanoeka zit een diepe boodschap voor de kerk van vandaag. Het verhaal van Chanoeka gaat over opstaan voor God, “Nee” zeggen tegen assimilatie en de aanval inzetten in plaats van slechts in de verdediging staan tegen je vijand – om daarmee het koninkrijk terug te winnen. Zoals ook met veel Bijbelse Lees meer…

The Power of Psalm 91: A Supernatural Miracle in Holland

In the spring of 2013 a biblical archaeologist came to know Jesus as the Messiah and went through a major spiritual battle. But in the midst of her darkest hour God performed a great miracle which illustrates the amazing power of His Word. Here are some of the notes and thoughts she had during that that time.     One night, I Lees meer…

A Hanukkah Message for the Church in the End Times

There is a great lesson in the story of Hanukkah about spiritual warfare for the church today. The story of Hanukkah is about standing up for God, saying “NO” to assimilation and living in the offensive instead of the defensive against your enemy in order to take back the kingdom. As with many Biblical holidays the lessons of Lees meer…

Terug naar Armageddon, deel 2: Nieuwe inzichten in het verleden

Hoe kijkt een archeoloog die een bovennatuurlijke ervaring heeft gehad terug naar het verleden? In maart 2016 ging ik terug naar Megiddo, waar ik jaren heb opgegraven. Terwijl ik uitkeek over het grote ronde altaar, de tempels en paleizen, vroeg ik me één ding af: “Wat is hier echt gebeurd?” Na alles wat ik had Lees meer…

Terug naar Armageddon, deel 1: Niet tegen vlees en bloed

“En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.” Openbaring 16:16 (HSV) Wat gebeurd er als een archeoloog in een echte Armageddon terecht komt? In een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen onzichtbare overheden? Dit is een waargebeurd verhaal van een archeologe die ontdekte dat er veel meer was tussen Lees meer…

Meer Artikelen

Of Great Courage: “The Hiding Place”

Israel, Time and Divine Intervention

Wordt wakker Nederland. De nood is hoog.

The Power of Psalm 91: A Supernatural Miracle in Holland

Exploring the Fields of Bethlehem

The divided church

Pesach 2. Het getuigenis van onze wonderbaarlijke redding

Pesach 4. Een wapen tegen de duisternis en het begin van opwekking

Het geheim van het Bazuinenfeest onthuld

A Hanukkah Message for the Church in the End Times

A supernatural day of God’s perfect timing, Shavuot and Pentacost

Terug naar Armageddon, deel 1: Niet tegen vlees en bloed

Halloween and the Spiritual Meaning of Trick or Treating

A Secret Treasure in Jerusalem

Spiritual Transformation, Jewish style

Zoektocht naar herders in de velden van Bethlehem

A Day of New Beginnings: Nisan 1

Terug naar Armageddon, deel 2: Nieuwe inzichten in het verleden

Dear Church, Do you have the courage to be like Esther and stand up for Israel?

PESACH, 1. Waarom Pesach vieren terwijl Jezus het heeft vervuld?

Knowing God in the Now

De Bijbel is geen ‘gedateerd sprookjesboek’ meneer Derksen!

Return to Armageddon

Grote moed, een bezoek aan “De schuilplaats”

The Power of the Exodus: Miracles transcend science!

The Discovery of God’s Love

Love for All

PESACH 3: Wonderen, getuigenis en doorbraak

De ontdekking van God’s liefde

Waarom ik als archeoloog GEEN Halloween meer vier

Biblical Archaeology, Faith and the Bible: Six Questions

Goodbye Agenda!

Een Chanoeka-boodschap voor de Kerk in de Eindtijd