Dear Church, Do you have the courage to be like Esther and stand up for Israel?

Purim, the feast of Esther is a celebration of tremendous faith in the God of Israel and courage to stand up for His people… even in the midst of growing hatred. We are living in a time where, to my dismay, the Jewish people are once again faced by growing anti-semitism. Some stories seem to repeat Lees meer…

Zoektocht naar herders in de velden van Bethlehem

Omringd door velden met stokoude olijfbomen, waar herders met hun kudden ronddwalen, ligt een klein stadje met de naam Bethlehem. Het herinnert ons aan een verhaal dat de wereld voor altijd heeft veranderd. In een van de rotsachtige heuvels is een oude grot uitgehouwen, die wordt omgeven door olijfbomen, en die onze verbeelding aanspreken. Herders, Lees meer…

Exploring the Fields of Bethlehem

Amidst shepherds fields and ancient olive trees lies a small town called Bethlehem. It reminds us of a story that changed the world forever. Cut into one of the rocky hills is an ancient cave surrounded by olive trees that waves to our imagination. Shepherds, sheep, donkeys, and three famous kings possible walked over the stony surface nearby. Was Lees meer…

Een Chanoeka-boodschap voor de Kerk in de Eindtijd

In het verhaal van Chanoeka zit een diepe boodschap voor de kerk van vandaag. Het verhaal van Chanoeka gaat over opstaan voor God, “Nee” zeggen tegen assimilatie en de aanval inzetten in plaats van slechts in de verdediging staan tegen je vijand – om daarmee het koninkrijk terug te winnen. Zoals ook met veel Bijbelse Lees meer…

The Power of Psalm 91: A Supernatural Miracle in Holland

In the spring of 2013 a biblical archaeologist came to know Jesus as the Messiah and went through a major spiritual battle. But in the midst of her darkest hour God performed a great miracle which illustrates the amazing power of His Word. Here are some of the notes and thoughts she had during that that time.     One night, I Lees meer…

A Hanukkah Message for the Church in the End Times

There is a great lesson in the story of Hanukkah about spiritual warfare for the church today. The story of Hanukkah is about standing up for God, saying “NO” to assimilation and living in the offensive instead of the defensive against your enemy in order to take back the kingdom. As with many Biblical holidays the lessons of Lees meer…

Terug naar Armageddon, deel 2: Nieuwe inzichten in het verleden

Hoe kijkt een archeoloog die een bovennatuurlijke ervaring heeft gehad terug naar het verleden? In maart 2016 ging ik terug naar Megiddo, waar ik jaren heb opgegraven. Terwijl ik uitkeek over het grote ronde altaar, de tempels en paleizen, vroeg ik me één ding af: “Wat is hier echt gebeurd?” Na alles wat ik had Lees meer…

Terug naar Armageddon, deel 1: Niet tegen vlees en bloed

“En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.” Openbaring 16:16 (HSV) Wat gebeurd er als een archeoloog in een echte Armageddon terecht komt? In een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen onzichtbare overheden? Dit is een waargebeurd verhaal van een archeologe die ontdekte dat er veel meer was tussen Lees meer…

De ontdekking van God’s liefde

Het gebeurde onverwachts. De grootste ontdekking die een archeoloog ooit kan doen. De ontdekking van Gods liefde. Ik had het niet verdiend. Maar Hij hield toch van mij, en liet Zijn liefde voor mij zien door Zijn leven voor mij af te leggen en mij te overladen met zegeningen. God kende mijn hart, mijn diepste Lees meer…

The Discovery of God’s Love

It came unexpected. The greatest discovery an archaeologist could ever make. The discovery of God’s love. I did not deserve it. But He loved me anyway, and showed His love for me by giving His life for me and then showering me with blessings. God knew my heart, my deepest pain and also my deepest Lees meer…