);

Terug naar Armageddon, deel 1: Niet tegen vlees en bloed

“En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.” Openbaring 16:16 (HSV)

Wat gebeurd er als een archeoloog in een echte Armageddon terecht komt? In een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen onzichtbare overheden? Dit is een waargebeurd verhaal van een archeologe die ontdekte dat er veel meer was tussen hemel en aarde dan alleen oude stenen.

Armageddon: mijn thuis, ver weg van huis. Geen grapje. Armageddon betekent letterlijk: “De Berg van Megiddo” en is een antieke heuvel in het noorden van Israël. Het is een Bijbelse stad met overblijfselen van meer dan 31 lagen van steden over een periode van 5000 jaar. Ik heb daar vele jaren opgravingen gedaan, heb maandenlang in de kibboets gewoond en was de opzichter van het tempelgebied: Gebied J. Ik wist toen nog maar nauwelijks dat ik mijn eigen Armageddon zou gaan strijden. Niet een oorlog in de fysieke wereld, maar een ander soort oorlog. Een strijd die veel beangstigender is: een oorlog in de onzichtbare wereld. Een grote strijd tussen licht en duisternis. Een strijd waarop ik niet was voorbereid. Een strijd waarvan ik niet eens geloofde dat die er was.

Processed with VSCOcam with c1 preset

Photo gemaakt door Esther Havens

In maart 2016 bracht ik na die strijd opnieuw een bezoek aan Armageddon. Dit is een verslag daarvan. Terwijl ik door de antieke poort naar binnen ging, voelde het anders. Grijzer, bijna saai. Alles wat ik in de afgelopen vier jaar had ervaren, flitste door mijn gedachten. Al mijn emoties welden op, alsof ik voor de eerste keer door die poort was gewandeld. Maar verre van dat, Megiddo was mijn tweede thuis! Ik had daar gewoond, vele zomers doorgebracht met afgravingen in het oude zand, en de antieke omgeving onderzocht. Ik was daar zelfs getrouwd! En toch had ik een aantal jaren geleden gedacht dat ik nooit zou terugkeren naar Armageddon. Wat kon er in zo’n korte periode gebeuren? Toen realiseerde ik me dat niet Megiddo was veranderd… ik was veranderd. Dat gebeurt er als je een echt Armageddon overleeft. Je bent nooit meer dezelfde.

YCFJ8576 img_5417

Toen ik terugkeerde in maart 2016 kwam ik als een nieuw persoon in Megiddo, samen met mijn moeder en twee zussen. Toen we naar de top van de berg wandelden, herinnerde ik mij de dag van mijn huwelijk. Onze bruiloft was het eerste Joodse huwelijk dat bovenop de heuvel werd voltrokken in tenminste de afgelopen 2000 jaar. Het was echt heel bijzonder. Toen ik me omkeerde om naar het noordelijke observatieplatform te klimmen, wees ik mijn moeder en zussen de plaats aan waar ik was getrouwd, en de plaatsen die ik had opgegraven. Het ronde Kanaänitische altaar was een sterke herinnering aan een leven dat mijlenver weg leek. Ik staarde over de uitgestrekte vallei van Jizreël. Hier waren zoveel beslissende veldslagen gestreden: Toetmosis III, Josia, generaal Allenby, en een strijd die volgens de Bijbel nog in de toekomst zal plaatsvinden. Ik dacht na over mijn eigen Armageddon: het was geen strijd geweest tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden van de duisternis. Op de T-shirts die we vaak droegen als we aan het graven waren stond “Ik overleefde Armageddon”; voor mij werd dat een griezelige realiteit.

img_5420 img_5431

Het begon allemaal op 11 september 2012 toen we iemand uitnodigden in ons huis. Ze zou voor een dag komen, maar vertrok pas na drie maanden. Ze kwam om te spreken over kennis, maar wat we niet wisten is dat ze hekserij tegen ons gebruikte. Toen ze in ons huis verbleef, vroeg ze overal toestemming voor. Mag ik het huis binnenkomen? Mag ik dit? Mag ik dat? Als aardige Joodse wetenschappers zeiden wij natuurlijk Ja. Maar nadat ze was vertrokken begonnen de problemen pas echt. We werden geconfronteerd met een onzichtbare vijand die door ons huis dwaalde en ons ´s nachts aanviel.  ‘Archeoloog-ontmoet-geestenwereld’ werd realiteit. Als wetenschappers was de eerste schok dat we moesten erkennen dat er een onzichtbare werkelijkheid is, en daarna moesten we toegeven dat we aan de verkeerde kant van die strijd stonden. ´s Nachts werden we er steeds meer geconfronteerd, en overdag gebeurden er vreemde dingen. Het was heel beangstigend. We begonnen dromen te krijgen waarin we in de geestenwereld konden kijken. In eerste instantie kwamen die dromen rechtstreeks uit een horrorfilm. Er was geen genade. Het was meedogenloos en bleef ons plagen. Als je allebei op hetzelfde moment precies dezelfde dingen voelt, dan weet je dat het niet tussen je oren zit. We zaten vast in een wereld waarvan we het bestaan niet eens wisten. Onze ogen waren geopend, maar we stonden aan de verkeerde kant van de strijd.

“Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.” Efeziers 6:12

Maandenlang probeerden we eraf te komen. We probeerden alles wat we konden bedenken. We spraken gebeden uit, verbranden wierookstenen die de orthodoxie gebruikt, om ons huis te reinigen. We vroegen rabbijnen om advies, maar zij hadden geen idee hoe ze ermee om moesten gaan. Daarna probeerden we het met salie verbranden. Het werkte niet. We probeerden wierook uit India, en heel, heel veel zout. Niets jaagde hen weg. We waren wanhopig en we probeerden contact op te nemen met paragnosten, maar op de een of andere manier kwamen ze niet helpen. We deden zelfs lamsbloed op onze ramen omdat we wisten dat gevallen geesten niet van bloed houden! Het verhaal uit Exodus kwam geen enkele keer in ons op. Toen realiseerden we ons dat het iets te maken had met alle toestemmingen die wij hadden gegeven. Op de een of andere manier dienden deze toestemmingen in de geestelijke werkelijkheid als contracten, en de demonen dachten dat ze wettelijke rechten hadden om er te zijn. Er was maar een manier om eruit te komen: de contracten moesten worden verbroken! Maar hoe konden we dat doen?

megiddo opgravingen, esther pic - kopie Poort megiddo, esther pic

Te midden van onze persoonlijke Armageddon vertelde iemand ons dat we de demonen moesten uitwerpen in de naam van Jezus. Ik dacht: “echt niet… dat ook nog zeker?!” Maar als je vier maanden lang hebt gestreden tegen een onzichtbare vijand, dan is niets te gek. Ik realiseerde me dat alles mogelijk was. Als demonen echt waren, dan was Jezus misschien ook wel echt. God dreef de archeoloog in een hoek. Op Bevrijdingsdag (5 mei 2013) in Nederland, schreven mijn man en ik een lange brief in contractstijl aan de demonen, waarbij we hen elke verleende permissie in elk deel van ons leven ontzegden. De brief telde drie pagina’s waarop stond: “Jullie hebben geen toestemming…” en “We verbreken elke overeenkomst”. We ondertekenden de brief in de naam van de God van Israël en in de naam van Jezus. Daarna lazen we hem hardop voor om 12 uur ‘s nachts. En toen veranderde er iets.

Op de een of andere manier konden ze ons niet meer op dezelfde manier als eerder aanvallen. In onze dromen zagen we een leger van engelen die voor ons de strijd aangingen, en die de vleugels van de duisternis verbraken. En er was iemand die ons kwam helpen. Iemand die ik niet had verwacht. Tijdens deze periode hadden we veel dromen en visioenen die ons lieten zien dat er een grote strijd plaatsvond in de geestelijke wereld, alsof de hemelse machten om ons heen stonden, ons beschermden. In de dromen openbaarden zich een letterlijke redder, die ons kwam helpen en wiens naam Yeshua/Jezus was, en Hij leefde. De demonen luisterden naar Hem en waren doodsbang bij het horen van Zijn naam. Als wetenschappers waren we verbijsterd door de ontdekking dat er twee koninkrijken zijn in de onzichtbare wereld: licht en duisternis. Als Joden waren we geschokt door de ontdekking dat Yeshua werkelijk leefde en het hoofd was van het koninkrijk van licht en deel van God Zelf.

sunrise over mt. tabor from Armageddon 4

We vroegen ons af wat we over het hoofd zouden kunnen hebben gezien en kwamen langzaam tot besef wat er was gebeurd in de onzichtbare wereld, 2000 jaar geleden. We realiseerden ons dat de mensheid, lang geleden, heel veel overeenkomsten en contracten had gesloten met de duisternis, en daarmee haar autoriteit had weggegeven. De prijs voor het overtreden van die overeenkomsten was de dood. Toen Jezus naar de fysieke wereld kwam zei Hij tegen de duisternis dat ze Hem konden krijgen, maar in ruil daarvoor moest de duisternis elke persoon die de naam van Jezus aanriep en in Hem geloofde, vrijlaten. Jezus zei: “Neem mij in hun plaats.” Het kwaad geloofde Jezus, omdat hij wist dat Jezus deel was van God, en de duisternis wilde God verslaan, of nog beter, God worden.

Dus alle overeenkomsten en contracten die ooit waren gesloten, werden aan het kruis genageld! De boze nam Jezus en doodde Hem in plaats van ons. Drie dagen later werd de duisternis verrast door een onwelkome bezoeker; Jezus stond op en versloeg de dood, waardoor elke persoon die Hem aanriep en in Hem geloofde kon worden vrijgesproken van alle overeenkomsten. Zijn bloed had de prijs betaald voor mijn vrijheid. Het was een dag van overwinning!

“Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.” Colossenzen 2:14-15

Voor mij was dit levensecht, en ik begreep hoe wij waren bevrijd door de Messias van Israël. Ik begreep waarom demonen naar Hem luisterden: Jezus had hen verslagen. Hij betaalde de prijs voor al mijn contracten en bevrijdde mij letterlijk. Het was een aloud verhaal dat waarheid was en dat vertelde dat Jezus inderdaad de Messias was, de zoon van de levende God.

img_5433 valley van armageddon, esther pic

Nu zeg je misschien: “Hoe kom je in een dergelijke situatie verzeild? Dat zou mij nooit overkomen!” Laat ik heel duidelijk zijn. We nodigden alleen de persoon uit die een dag in ons huis verbleef. De rest was hekserij, dat kan iedereen overkomen. We waren er niet naar op zoek. We werden voor de gek gehouden. Maar uiteindelijk gaat het er niet om waarom we hierin zijn beland. Het gaat er om wat we hebben ontdekt! We ontdekten hoe de geestelijke wereld werkt. En die is levensecht. Geen enkele manier van bescherming kon daar een einde aan maken; ook al leek het er in het begin niet op; de demonen weten wie Jezus is. Zijn naam is hoger dan die van hen. We kunnen net doen of de geestelijke wereld niet bestaat en ons er van distantiëren, maar dat is een ontkenning van de realiteit, en het is nu niet anders dan in het verleden. Ik dacht vroeger dat mensen die geloofden in God en Jezus naïef waren en alleen maar zochten naar verklaringen voor dingen die zij niet begrepen. Maar eigenlijk waren wij, als wetenschappers, degenen die naïef waren. Omdat wij niet geloofden in de geestelijke wereld, waardoor het kwaad ons makkelijk kon misleiden. Er zijn vele uitleggingen en geloofssystemen in de wereld, maar ALLEEN Jezus overwon de duisternis, verbrak alle ketenen, en kan ons bevrijden. Misschien zeg je dat je ervoor zult zorgen dat je nooit zo geketend zult raken als wij waren, maar in werkelijkheid zijn we allemaal gebonden, vanwege zonde. Zondigen tegen God is hetzelfde als een overeenkomst sluiten met de duisternis, het zorgt ervoor dat de duisternis ingang heeft in jouw leven, en tenzij we Jezus vragen om ons te vergeven en ons te bevrijden, is er geen uitweg. Hij alleen heeft de prijs betaald en kan ons vrij zetten.

XDJS7302 megiddo altar, esther pic - kopie

Terwijl ik uitkeek over het dal van Armageddon, begreep ik dat er meer was dan alleen de fysieke wereld, namelijk ook een onzichtbare wereld. En die bestaat zonder twijfel in de wereld die wij kennen, en is er altijd geweest. Ik vroeg me af wat echt was gebeurd in de vallei van Armageddon en wat er nog gaat komen, zowel in de fysieke als de geestelijke wereld.
In de laatste paar jaren ben ik naar de hel geweest en eruit teruggekeerd en God heeft me laten zien hoe Zijn Woord tot leven komt. Ik heb de geestenwereld letterlijk ervaren, en nu verlang ik ernaar om mijn Redder de eer te geven die Hem toekomt en aan de wereld te vertellen dat Hij leeft en heel echt is.

JA, IK HEB ARMAGEDDON OVERLEEFD, MAAR ALLEEN OMDAT JEZUS DE HEMEL LETTERLIJK OPENSCHEURDE, DE STRIJD VOOR MIJ STREED EN OVERWON.

TOT SLOT WIL IK MET JULLIE DIT FANTASTISCHE LIED DELEN VAN DE BAND VAN MIJN BROER JOSH HAVENS “THE AFTERS” WAARIN PRACHTIG WORDT BESCHREVEN HOE IK ME VOEL:

Battles

Lees hier deel 2:  Terug naar Armageddon, nieuwe inzichten in het verleden

Vertaling vanuit het Engels door: Geke van Halteren