);

Zoektocht naar herders in de velden van Bethlehem

Omringd door velden met stokoude olijfbomen, waar herders met hun kudden ronddwalen, ligt een klein stadje met de naam Bethlehem. Het herinnert ons aan een verhaal dat de wereld voor altijd heeft veranderd. In een van de rotsachtige heuvels is een oude grot uitgehouwen, die wordt omgeven door olijfbomen, en die onze verbeelding aanspreken. Herders, schapen, ezels en drie beroemde koningen die misschien wel in die rotsachtige omgeving hebben vertoefd… Was deze heuvel misschien de plaats waarboven een heldere ster stond, die de geboorte van een wonder aankondigde: de geboorte van de Messias? Het Licht dat zou schijnen in de duisternis? Was dit de plek waar voor de eerste keer “Vreugde op aarde” werd gezonden door de engelen?

bethelehem-3

Afgelopen april bezocht ik Bethlehem samen met mijn moeder en twee zussen. We gingen eerst naar de Geboortekerk die zich een eindje verderop, op de heuvel bevindt, in het centrum van de stad. Het is een van de oudste kerken in Israël die oorspronkelijk werd gebouwd in het jaar 327 door Helena, de moeder van Constantijn de Grote, bovenop de traditionele plaats waarvan zij dachten dat Jezus daar was geboren. MAAR we kunnen met geen mogelijkheid achterhalen of het de juiste plek is. Terwijl we langs alle gouden versieringen liepen, raakten we op de een of andere manier het gevoel kwijt van die bijzondere nacht, 2000 jaar geleden.

img_6019 img_6376
Teleurgesteld vroegen we onze chauffeur om ons naar velden te brengen waar nog echte herders rondliepen. Niet de velden die door alle toeristen worden bezocht! We wilden echte herdersvelden zien waarop echte schapen rondliepen. Hij lachte ons uit. Vier gekke, vrouwelijke toeristen op zoek naar het landschap van een verhaal van 2000 jaar geleden. Geamuseerd reed hij de heuvel af. Abrupt stopte hij zijn auto. De chauffeur wees ons op een kleine groep schapen die in de verte dicht op elkaar stonden, onder oeroude olijfbomen. JA! Het was net een Kerstkaart, maar dan zonder de sneeuw.

Enthousiast stapten wij uit de auto en liepen langzaam in de richting van de schapen. Er liep een vrouwelijke herder bij en de chauffeur vroeg haar respectvol of wij haar schapen mochten aaien. Ze was verrast dat iemand interesse had in haar schapen, en stemde ermee in, zolang we haar niet zouden filmen. We vroegen naar haar naam en ze vertelde dat ze Maria heette. Verwonderd aaiden wij haar schapen, in het besef dat we Maria hadden gevonden te midden van de velden in Bethlehem waarop herders ronddoolden!

img_5906 img_5911

img_5922 img_5903

Toen we om ons heen keken, zagen we dat we ons in een kleine vallei bevonden, omgeven door glooiende heuvels. We zagen de omtrek van een oude grot, alhoewel het dak vanwege ouderdom was ingestort. Ik liep naar de grot toe en bukte neer op de harde steenachtige grond. Ik realiseerde me dat het niet zeker was dat de kerk bovenop de heuvel, was gebouwd op de rots waarin Jezus was geboren. Het zou net zo goed hier, in de vallei, kunnen zijn geweest. Hoe dan ook, deze plek paste precies in onze verbeelding. Dit was hoe die bijzondere nacht, 2000 jaar geleden, er in onze verbeelding uit had gezien. Voor ons, vier vrouwelijke volgelingen van de Messias, was dit werkelijk een wonderbaar moment dat we altijd in onze harten zullen koesteren.

img_5918 img_5917

img_6376 img_5921
Ik hoop dat de foto’s van deze reis ook jou mogen inspireren tijdens dit Kerstfeest en het is mijn wens dat het Licht van de Messias op jou mag schijnen en jou mag vervullen met Zijn liefde.

Processed with VSCOcam with f2 preset

“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”- Micha 5:1

Ik wil graag een aantal interessante dingen met jullie delen over Bethlehem en de geboorte van Jezus, dingen die je misschien nog nooit eerder hebt gehoord:

Een grot of Soeka/ niet een stal
Jezus werd waarschijnlijk niet geboren in een stal. Een aantal geleerden gelooft dat Jezus werd geboren in een grot, anderen zeggen dat hij waarschijnlijk werd geboren tijdens het Loofhuttenfeest, en dat het dus misschien een Soeka was. Het Hebreeuwse woord voor stal is “soeka” (Gen. 33:17).

Dus wanneer werd hij geboren?
Jezus werd NIET geboren op 25 december. Ten eerste omdat het veel te koud zou zijn voor de herders om de nacht buiten door te brengen in Bethlehem. Het kan daar zelfs sneeuwen! En ten tweede omdat we weten dat de Katholieke Kerk in het jaar 336 heeft bepaald dat 25 december op de Juliaanse kalender de dag zou zijn waarop Jezus werd geboren om daarmee een heidens Romeins feest te vervangen. Er is veel gespeculeerd over de werkelijke datum en we weten het gewoon niet zeker. Er zijn geleerden die denken dat Jezus werd geboren in de lente. In dat geval was het waarschijnlijke de 1e Nissan, de eerste dag van de oude Joodse kalender. Dat was ook het seizoen waarin de lammeren werden geboren. Het is interessant om te vermelden dat de lammeren van Bethlehem waarschijnlijk werden grootgebracht door de priesters van de tempel in Jeruzalem, en dat de lammeren die werden geboren werden gebruikt voor de offers in de tempel.

Andere geleerden geloven dat Jezus werd geboren in de herfst, op de eerste dag van Soekot (het Loofhuttenfeest). Ze baseren die berekening op de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Johannes de Doper werd waarschijnlijk verwekt rond 30 Sivan, de elfde week van het Joodse jaar. Zacharias was een priester in de tempel toen hij de aankondiging van de geboorte van zijn zoon ontving, en we weten dat hij dienst deed in de tempel tussen 12 en 18 Sivan. Veertig weken later zou zijn geboorte plaatsvinden tijdens Pascha. Zoals de profetie zegt: Hij kwam in de geest van Elia tijdens Pascha. Zes maanden na de verwekking van Johannes ging een engel op bezoek bij Maria om daar de geboorte van Jezus aan te kondigen. Dit was waarschijnlijk ten tijde van Chanoeka, de dag waarop het LICHT in de wereld kwam! (iets dat rond Kerst wordt gevierd). Negen maanden later zou de geboorte van Jezus dan plaatsvinden op de eerste dag van Soekot/ Loofhuttenfeest, en zijn besnijdenis zou op de 8e Dag zijn. Dat is een bijzondere dag die de vervulling van de Torah vertegenwoordigd. Het begin en het einde. Het woord dat tot leven komt.

IMG_4213 P1100944

Er is een aantal interessante overeenkomsten tussen het Kerstverhaal en het Loofhuttenfeest/ Soekot.

1. in Johannes 1:14 staat: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (getabernakeld) .” Het woord dat in Johannes is vertaald met “gewoond” is letterlijk “getabernakeld” in het Grieks. Tijdens het Loofhuttenfeest (Engels: Feest van Tabernakels) vieren we dat God onder ons tabernakelt (woont)!

2. In Jesaja 7:14 staat: “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.” In Hebreeuws betekent Immanuel “God met ons”. Tijdens het Loofhuttenfeest vieren we dat God met ons is.

3. Een van de belangrijkste thema´s van het Loofhuttenfeest is dat we VROLIJK moeten zijn. Toen de engelen tegen de herders zeiden: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal…” (Lucas 2:10), bracht de engel hen eigenlijk een groet voor het Loofhuttenfeest! Dat is namelijk het seizoen van ONZE VREUGDE.

4. Het Loofhuttenfeest is het Feest van ALLE VOLKEN. Daarom vieren we dat er VREUGDE is gekomen voor ALLE volken van de wereld!

Dat het Licht van de Messias mag schijnen over de hele wereld en dat het mag zijn tot VREUGDE VOOR DE WERELD!

imagesPKP1GVRW