);

De Haggadah van onze redding

Wat is een Haggadah?

Een Haggadah is een handleiding voor de Pesachmaaltijd. De tradities die in deze Haggadah staan beschreven zijn gebaseerd op de Joodse traditie van Pesach vieren, op de vervulling ervan door Yeshua de Messias, door Zijn lessen tijdens het Avondmaal en door het Bijbelboek Johannes.

9789492178046_frontbackpage

‘Haggadah’ betekent ‘Vertelling.’ Tijdens het Pesachmaal vertellen we het verhaal van de bevrijding uit de slavernij van Egypte en de bevrijding van de slavernij van de zonde door het bloed van het Lam, de Messias Yeshua. Want dit is een verhaal dat verteld moet worden! Dit doen we om aan elke generatie door te geven hoe G’d ons heeft gered. We vieren het Pesachmaal om aan Hem te denken en omdat Yeshua Zelf zei: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis.’ (Lukas 22:19).

Pesach is het Bijbelse feest van bevrijding en verlossing. Op Pesach herdenken we dat we geen slaven meer zijn en in vrijheid mogen leven. We vieren vrijheid op verschillende niveaus. We herdenken het verhaal van de Israëlieten die God heeft vrijgezet van slavernij in Egypte. In de Bijbelse tijd kwamen mensen naar Jeruzalem op Pesach en moesten ze een lam laten slachten. Yeshua (Jezus) vervulde Pesach met zijn leven en stierf op Pesach als Lam van God om ons vrij te kopen van de zonden.

Deze Haggadah is speciaal gemaakt voor Christenen en Joden om samen Pesach te vieren ter ere aan de Messias Yeshua. Met deze Haggadah kunt u makkelijk thuis of met uw kerk Pesach vieren. Het feest van onze vrijheid. Het feest van onze redding.

Een bord van glorie (pg. 11):

“Tegenwoordig wordt Pesach gevierd als een groot diner. Dit is een maaltijd met volgorde, want God is een God van orde. We vertellen het verhaal van onze redding aan de hand van allerlei etenswaren, liederen, en zegeningen zodat we het verhaal nooit zullen vergeten.. De maaltijd bevat allerlei gebruiken die ons helpen herinneren aan Gods verlossingsplan en we herdenken de grote wonderen die God heeft gedaan om zijn volk Israel en de mensheid te redden. Op de avond van Pesach gaat het om “herinneren en doen” zodat we actief herinneren wat God voor ons heeft gedaan.

page 5

Klant beoordeling De Hoeksteen Boekhandel Woerden:

“Dit boek is een aanwinst voor iedereen! Een wereld gaat open en Goede vrijdag en Pasen krijgt 1,2,3…dimensies extra!”

Per bladzijde worden in deze Haggadah de verschillende joodse gebruiken van Pesach beschreven en de betekenis ervan in het Oude en het Nieuwe verbond. Ook staan de Hebreeuws-Messiaanse zegeningen er in en worden er suggesties gegeven voor liederen en muziek. De uitleg en beschrijving zijn gemaakt door archeologe Jennifer Guetta, die zowel het Oude en het Nieuwe Testament aan elkaar verbind, met voorbeelden vanuit het verleden, heden en toekomst. Tevens wordt ook de geestelijke betekenis van Pesach beschreven.

Recensie MessiaNieuws (Kees Bloed):

“Het unieke aan deze Haggadah is dat heel de Bijbel aan het woord komt. Daarbij staan de Exodus in de Tora en de bevrijding van de slavernij van de zonde door het bloed van de Messias Jesjoea centraal. Beide verhalen worden schitterend naast elkaar gelegd en met elkaar verweven. Bijvoorbeeld bij de tweede beker wijn, waarbij de plagen worden herdacht. Jesjoea bad dat déze beker van lijden aan Hem voorbij zou gaan (passeren, Pesach). Toch heeft Hij het lijden op zich genomen en zo deze beker van lijden gedronken voor ons.”

De afbeeldingen

De afbeeldingen in deze Haggadah zijn prachtige schilderijen, gemaakt door Liesbeth van Buuren-de Graaf. Zij heeft het op haar hart om met schilderijen de schoonheid en diepgang van Gods feesten te laten zien. Gods reddingsplan werd voor haar pas echt duidelijk en kwam haast tot leven toen zij voor de eerste keer Pesach vierde. Meer informatie: www.liesbethdegraaf.nl 

Bekerslam

Inhoudsopgave:

Kom aan tafel! Introductie Pesach
Uitleg programma en voorbereiding
Het is volbracht
Blazen op de Shofar
En er was licht (aansteken van de kaarsen)
Shma Israel
Kiddoesj: Beker der Heiliging
Kinderzegening
Urchatz: handen en voeten wassen Eenheid
Karpas: Peterselie
Yachatz: De drie matzes
Maggid: Het verhaal van onze verlossing
Kindervragen
De beker der plagen
Zeroah: Het Lam
Dajenoe
Beitsa en Rachatz (Ei en handenwassen)
Vrijheid
Motzi-matza: Matzes
De verrader en een nieuw gebod
Maror (bittere kruiden)
Charoset (mortel/leem)
Korech (de sandwich)
Shoelchan Orech (de hoofdmaaltijd)
Zoektocht naar de verborgen matzeTsafoen: Opstanding van de Afikomen
De beker der verlossing: Avondmaal
De kracht van de Exodus
De beker van Elia en de terugkomst van de Messias
De deur openzetten
Hoop
De beker van Hallel (lofprijzing)Nirtzah: Aangenomen
Het laatste gebed van Yeshua

Voorbeelden van Pagina’s: 

Charoset karpas

Kom aan tafel en vier je vrijheid!

yachtz kos hallel

Wilt u deze Haggadah bestellen? Dat kan via alle christelijke boekhandels in Nederland of door De Hoeksteen.

Als u grote getallen nodig heeft voor een Pesachmaal, kerk of boekwinkel dan kunt u contact opnemen met Jennifer Guetta via het contact formulier op deze website.

Product specificaties:

EAN nummer: 9789492178046
Taal: Nederlands
Uitgever: Christian Friends of Israel Nederland
Sponsor: Plant Hope Israel
Verschenen: maart 2018
Kosten: € 12,95
Druk: 1
Conditie: Nieuw
Pagina’s: 68
Gewicht: 908 gram

Meer weten over Pesach?

Pesach 1: Waarom Pesach vieren terwijl Jezus het al heeft vervuld?

Pesach 2: Het getuigenis van onze wonderbaarlijke redding.

Pesach 3: Wonderen, getuigenis en doorbraak.

Pesach 4: Een wapen tegen de duisternis en het begin van opwekking.