);

Getuigenis, de onthulling van het verborgen licht

Presentatie voor kleine en grote groepen.

Loof de HEER, roep luid Zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.”
Psalm 105

In deze presentatie verteld Jennifer Guetta haar persoonlijke verhaal over hoe zij Yeshua heeft leren kennen.

Een waargebeurd verhaal van een bijbels archeologe met joods-christelijke achtergrond die de Messias van Israel leert kennen. Jennifer vertelt hoe ze is gered vanuit de duisternis van kabbala en new age en er achter is gekomen dat Jezus het licht van wereld is, dat Hij echt de Messias is en nog steeds leeft. Ook spreekt ze over de relatie van wetenschap en geloof, van de onzichtbare en zichtbare wereld, en van de gevaren van new age en kabbala. Daarnaast vertelt ze over haar ervaring met dromen en visoenen, over de wonderen van God en over de geschiedenis en betekenis van de Bijbelse feestdagen. Aan het einde zal er tijd worden genomen om samen te bidden en Gods naam groot te maken.

De tijd van de presentatie is aan te passen aan uw wensen. Deze presentatie kan ook voor kringen en kleine groepen of Bijbelstudies. Er is geen PowerPoint nodig en er is ruimte voor onderling overleg en discussie.

The-darkness-has-not-overcome-it