);

“Dromen” en de Bijbelse feestdagen

Een presentatie ter bemoediging van de kerk en het vieren van de Bijbelse feestdagen.

Spreekt God nog steeds door dromen? Kunnen twee mensen tegelijk hetzelfde dromen? In verschillende landen? Bijbels archeologe Jennifer Guetta en haar man hebben in de afgelopen twee jaar veel dromen gehad. Ze zijn Joods en toen ze een paar jaar geleden op zoek gingen naar de geestelijke kant van het Jodendom zijn ze terechtgekomen in de kabbala en hebben de geestelijke wereld van dichtbij meegemaakt. Maar in het midden van hun duisternis was er iemand die hen hielp: Yeshua, de Messias van Israël. Hij openbaarde zich in dromen en visioenen en zei: “Volg Mij” en dat deden ze. Daarna hebben ze nog meer dromen gekregen met een duidelijke roeping: “Herstel van de Bijbelse kalender en de feestdagen vieren ter ere van de Messias.”

In deze boeiende presentatie vertelt Jennifer over de dromen die ze hebben gehad. Het bijzondere is dat de meeste dromen kwamen op of tijdens alle Bijbelse feesten, alsof er een hemelpoort openstond. Ook hebben andere mensen in hun omgeving dromen gehad, zelfs mensen in Israël. Hier zijn een paar voorbeelden:
Precies vijf maanden voor Pesach 2015 kreeg Jennifer een droom waarin ze de opdracht kreeg om Pesach te vieren met 400 christenen. In dezelfde nacht kreeg haar moeder in Amerika ook een droom over een groot diner in Nederland waar ze naar toe moest komen. De opdracht was duidelijk en ze gingen aan de slag om God te volgen naar Pesach. Op een wonderbaarlijke manier heeft God die Pesach maaltijd geleid, de grootste ooit van ons land, met christenen vanuit alle soorten kerken in eenheid samen ter ere van de Messias Yeshua. Deze Pesach maaltijd was werkelijk een wonder. Die nacht kregen twee Joodse mannen een bezoek van Yeshua in hun dromen. Rond Pinksteren/Shavuot liet God weer van zich horen via dromen, en vertelde Yeshua Zijn verlangen om zijn liefde te delen en Zijn feesten te vieren. In aanloop naar het Bazuinenfeest zei Hij in een droom:

“Kom Mijn kinderen, kom. Volg Mij door de Rode Zee. Kom en Ik zal je leiden door de grootste exodus ooit en Ik zal je vrij zetten.”

Ook het bazuinenfeest werd op een wonderbaarlijke manier gevierd met 200 mensen vanuit allerlei kerken. Op Yom Kippur en het Loofhuttenfeest bleven de dromen komen bij verschillende mensen.
We leven in een moeilijke tijd. Een tijd waarin de wereld op z’n kop staat. Een tijd waarin we bloedmanen zien, en verhalen horen van wonderbaarlijke ontmoetingen met Yeshua. Er is hoop voor deze wereld want God is bezig om zijn reddingsplan voort te zetten en zijn volk te roepen. Veel profetieën komen juist nu uit. “Ik zal Mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien” (Joel 3:1).

Er zijn op dit moment veel discussies in de kerk over het wel of niet vieren van de Bijbelse feestdagen. Is het “Joodje” spelen? Of is het terug gaan naar Gods oorspronkelijke plan? En hoe zit het dan met Kerst en Pasen? In deze presentatie komt Jennifer niet om te oordelen of om diepe theologische discussies te hebben over de feesten. Ze komt vertellen wat zij en andere Joden hebben meegemaakt in de afgelopen twee jaar. De dromen en de timing van de dromen laten zien dat Yeshua werkelijk de Messias van Israël is en dat Hij leeft, dat Hij de feestdagen heeft vervuld en zal vervullen. Dat ze een schaduwbeeld zijn van Gods reddingsplan voor de mensheid, en daardoor ook een afspiegeling van de Messias zelf. De feesten laten zien wie de Messias is en hoe Hij ons verlost en ze zijn een schaduwbeeld van Zijn koninkrijk.
Duur van de presentatie kan worden aangepast aan uw wensen van ½ uur tot 2 uur. Aan het einde van de presentatie zal er altijd tijd worden gemaakt voor gebed voor elkaar.

Kosten: reiskosten; en er wordt een archeologische pot neergezet bij de ingang waar giften in kunnen worden gedaan. Giften worden gebruikt om Zijn woord te verspreiden.

Aanvragen: Contact formulier