);

Dromen van Joden en Moslims over Jezus

Een presentatie voor gemeentes, kerken en organisaties

Vier Joden en ex-Moslim getuigen samen over hun wonderbaarlijke ontmoeting met Jezus in dromen en visioenen in de afgelopen jaren. We horen veel ellende uit het Midden Oosten en de spanningen tussen Israel en Iran lopen snel op, maar deze getuigenissen geven hoop en bemoediging voor de kerk en laten zien dat God’s Geest verbindt. Dit zijn bijzondere verhalen over hoe Jezus zichzelf heeft geopenbaard in dromen en hen zelf heeft opgeroepen om hem te volgen. Hun getuigenis laat zien dat Jezus wonderen aan het doen is, en dat de Heilige Geest eenheid, vrijheid en hoop geeft.

Op een wonderbaarlijke manier heeft de Heer deze mensen bij elkaar gebracht tijdens het grote Pesach feest van 3 april 2015. Na afloop vertelden ze elkaar over hun dromen en zijn ze erachter gekomen dat er veel gelijkenissen waren. Zo vertellen ze allemaal over de glorie van Jezus. Ook vertellen ze over hoe het voelt als Hij je dromen binnenvalt: een goddelijke invasie en de warme liefde die Hij geeft. Door hun ervaringen met de Heer zijn ze voorgoed veranderd en vervuld van Zijn liefde. Ze vertellen graag hun verhaal samen om te laten zien wat Jezus zelf aan het doen is in deze tijd. Er is hoop in de wereld, daar zijn zij getuigen van. Gods Geest verbindt en is bij hun allen gekomen. Ze hopen dat hun getuigenissen een bemoediging zal zijn voor de kerk in Nederland, meer eenheid brengt en dat de Heilige Geest zal uitstorten over Nederland, de kerk wakker schud en dat er een grote opwekking zal zijn.

Inhoud van de presentatie
Na een korte introductie over hoe dromen en visioenen werken en wat God aan het doen is bij Joden en Moslims vertellen4 mensen ieder hun eigen verhaal en ronden af met een lofprijzing voor de Heer. Samen zingen we: “De koning in zijn pracht, How great is our God” in 4 talen (Hebreeuws, Arabisch, Nederlands en Engels), en andere nummers. We willen niet alleen vertellen over de prachtige wonderen die de Heer aan het doen is, maar ook dat het publiek zelf de kracht, liefde en eenheid van God zal ervaren. Daarom is er aan het einde en tijdens de lofprijzing een actieve dienst waar we elkaar zegenen met de liefde van de Heer en voor elkaar gaan bidden onder leiding van de Heilige Geest.

“Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken,
zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen!” Psalm 105:1-2