);

Eenheid, Vrijheid, Hoop

Tijdens het grote Pesach feest in Harmelen in 2015 was het thema:  Eenheid –Vrijheid—Hoop en er was een speciale oproep aan de kerk.

EENHEID   VRIJHEID   HOOP

OPROEP AAN DE KERKEN IN NEDERLAND

IMG_2923

 

De droom over Eenheid, Vrijheid en Hoop

Op 21 november 2014, kreeg ik weer een heldere droom. Het leek alsof Iemand mij in die nacht woorden influisterde. Aan Zijn aanwezigheid voelde ik Zijn karakter. Het was Yeshua Zelf Die aan het lesgeven was, als een onzichtbare leraar die zijn woorden fluisterde in mijn oren. De woorden “EENHEID, VRIJHEID, HOOP” klonken als een soort harmonieuze echo door mijn hoofd. Daarna werd ik omgeven door een diep verlangen Die zei: “Ik wil deze beker met jullie drinken.” Hij verlangde ernaar om samen met Zijn discipelen eindelijk Pesach te vieren zoals Hij had gehoopt na het laatste avondmaal. Hij was de Messias van Israël en Pesach was van Hem, Hij had het vervuld en Hij wilde de beker drinken met Zijn discipelen. Daarna droomde ik van een groot schilderij met een oude gouden lijst. Maar ik kon niet zien wat er op was geschilderd. Mijn focus ging naar beneden en onderaan het schilderij was een klein opschrift: “My Spirit will be poured out all over them” (Mijn Geest zal over hen neerdalen).

Eenheid

Tijdens het laatste avondmaal, de voorbereidingsdag op Pesach, bad Jezus zelf voor Zijn discipelen. Hij bad voor eenheid. Juist in deze tijd dat de kerk steeds meer versplintert, is het nodig om terug te gaan naar Zijn laatste wens. “Laten ze allen één worden”, zodat de wereld Zijn licht mag zien. De feesten die God instrueerde te vieren als repetities van Zijn Reddingsplan waren de feesten die het volk op gezette tijden met elkaar verbond en samenbracht. Zo mag het ook voor christenen zijn die door het geloof in Jezus zijn geënt op de Edele Olijf.

Gebed van eenheid (Tijdens Pesach 2015)

“Geachte Heer, Vijf maanden geleden gaf U een opdracht in twee dromen. Twee verschillende personen in twee landen hebben dezelfde droom gehad in 1 nacht. Uw opdracht was duidelijk. Bereid je voor op een groot Pesach feest met wel 400 mensen… We zijn hard aan de slag gegaan met een grote groep mensen. Het was een lange weg waarin we leerden om op U te vertrouwen. Maar vanavond zijn we hier op deze speciale Heilige Hoge Shabbat om Uw feest te vieren in het zevende Shmita jaar, onder een bloedrode maan. Deze avond is onze afspraak met U in het jaar 5775. Vanuit het hele land zijn we samen gekomen om Uw opdracht t vervullen. We zijn hier vol liefde voor U en met een diep verlangen om aan Uw tafel te zitten.

In een volgende droom gaf U aan dat u er zo naar verlangde om Pesach te vieren met Uw discipelen. U gaf de woorden “Eenheid, Vrijheid, Hoop” voor de kerk in Nederland. Eenheid dat is wel nodig. Want er zijn zo veel verschillen. Juist in deze tijd is Uw kerk zo versplintert en is het nodig om terug te gaan naar Uw laatste wens. In eenheid samen zijn, zoals U heeft gebeden voor ons bijna 2000 jaar geleden. “Vader laat ze allen één worden”, zodat de wereld Uw licht mag zien. Eenheid, zodat ze zullen zien dat de Vader U heeft gezonden. Zodat de wereld kan zien wie U bent.

Pesach brengt mensen samen. We leren de wortels van de Bijbel want Pesach verbindt mensen bij elkaar. Dan maakt het niet uit of Protestant, Katholiek, Hervormd of Gereformeerd bent. Samen zijn we gelijk aan Uw tafel. Het gaat om Zijn woord. U bent het levende woord. Grenzen vervagen als we Uw Woord vieren. Samen vieren we God’s aanwezigheid in de verlossing van de mens. Net als koning Josias heeft gedaan tijdens de grote opwekking in de 7de eeuw v.c.. Nadat hij het land had gereinigd heeft hij Pesach gevierd om de mensen te verbinden, en de terugkeer naar God aan te kondigen. Zo hopen wij dat ook deze Pesach ons land verbindt en de terugkeer naar God aankondigt. De wind van Uw geest stuurt opwekking aan.

Lieve Heer, U heeft deze avond bij elkaar gebracht. U bent onze herder geweest in deze lange tocht. Wandel vanavond tussen Uw kerken. Vervul ons met Uw liefde.

Lieve Yeshua, Messias van Israel, Koning der koningen. Laat vanavond Uw gebed in vervulling gaan.”

 

Vrijheid

God instrueerde om Pesach te vieren in de maand Nisan en Hij plaatste de dagen van de voorjaarsfeesten op Zijn Kalender in het kader van bevrijding. Op de 3e dag na Pesach stond Jezus op uit de dood en was onze bevrijding van de macht van de zonde compleet. Eeuwen daarvoor was deze dag van het Eerstelingenfeest ook de dag geweest waarop het volk Israel aan de andere kant van de Schelfzee haar echte vrijheid beleefde. En lange tijd voor die uittocht deed God nog iets heel bijzonders op deze kalenderdag: Op die Nisan 17 vond de ark van Noach vaste grond, een nieuw begin. Telkens ging deze bevrijding gepaard met verlossing en nieuw Leven in vrijheid. De parallel tussen deze gebeurtenissen is heel bijzonder, maar de werkelijkheid in de Messias is het sluitstuk: Hij geeft geestelijke vrijheid door de overwinning over de duisternis.

“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.”[1].

Gebed van vrijheid (tijdens Pesach 2015)

“Dank U Heer voor alles wat U voor ons heeft gedaan. Dank U voor onze vrijheid. Dank U dat U de prijs voor onze zonden, onze contracten met de duisternis, heeft betaald met Uw eigen bloed. Laten wij nooit vergeten wat U deze nacht voor ons heeft gedaan. Uw bloed heeft onze vrijheid gekocht, zodat wij konden leven. Als Messias van Israel heeft U ons het grootste Pesach feest allertijden gegeven. Want U overwon op de duisternis… eens en voor altijd. U heeft ons vrijheid gegeven en daardoor zal de duisternis het nooit van het Licht winnen.
Mogen wij, net als Uw volk, Uw vrijheid nooit vergeten en het beloofde land ingaan. Mogen Uw volk Uw feest van vrijheid vieren want Pesach laat Uw plan van verlossing in verleden, heden en toekomst zien. Het is niet voor niks dat bevrijding en verlossing allemaal op 14 Nisan gebeuren. U rede Noach en zijn gezin van het water en er was een nieuw begin. Uw redde het volk Israel van de farao en er was een nieuw begin. U redde de wereld en Uw volk door het bloed van de Messias en er was een nieuw begin. Een nieuwe cyclus in tijd. Dank U Heer voor echte geestelijke vrijheid en voor het nieuwe leven dat wij mogen leven dankzij U. Laten we nooit vergeten wat U voor ons heeft gedaan en die vrijheid doorgeven. Want vrijheid is niet alleen voor onszelf… vrijheid is er om te delen. … dus geef vrijheid door.

Hoop

Pesach is ook het feest van een hoopvol uitzien naar de toekomst. We zien steeds meer geweld om ons heen en veel mensen vragen zich angstig af waar dit naar toe gaat met de wereld? Maar Jezus heeft ons vrijheid gegeven en daardoor zal de duisternis het nooit van het Licht winnen. De Bijbel leert ons waar het naar toegaat. Er zal nog een grote “Exodus” komen, God zal de wereld in Jezus Christus definitief bevrijden van de farao van deze wereld die nu nog rondgaat als een briesende leeuw. De aanstaande (weder) komst van de Bruidegom, de Messias, de zoon van David, geeft ons hoop op de toekomst en vrede in de wereld. [1] Galaten 5:1

Gebed van Hoop (tijdens Pesach 2015)
“Geachte Heer, We kijken om ons heen en zien steeds meer geweld in de wereld. We vragen ons af waar dit naar toe gaat? De tijden zijn moeilijk en veranderen snel. Als gelovigen in deze donkere tijden weten we dat we hoopvol mogen uitzien naar de toekomst en verlangen we naar uw komst, onze Bruidegom. Want we weten dat er nog een grote “Exodus” zal komen, God zal de wereld in de Messias Yeshua definitief bevrijden van de farao van deze wereld die nu nog rondgaat als een briesende leeuw. Uw aanstaande wederkomst geeft ons hoop op de toekomst en vrede in de wereld. U zei met een reden dat U er hevig naar verlangde om deze beker met Uw discipelen te drinken en de bevrijding die U ons heeft gegeven en zal geven door Uw bloed te blijven gedenken totdat U terugkomt. Laat dit feest een generale repetitie zijn geweest van Uw reddingsplan, totdat we voor altijd aan Uw tafel mogen zitten. Zo op aarde als in de hemel.”

Oproep aan de kerken in Nederland

“Wees gerust mijn kinderen. Wees niet bang. Ik ben de koning der koningen, de Morgenster, de Messias, zoon van David en ik LEEF. Ik ben het die leeft , ook al was ik dood.
Hij die oren heeft luister naar wat de Geest zegt tegen de kerken in Nederland! Wordt wakker uit jullie slaap. Wees alert en versterk samen datgene wat jullie nog hebben.Weet wat ik je heb gegeven Want ik kom als een dief in de nacht. En wie overwint, hem zal ik geven van de verborgen manna.

Ik BEN HET BEGIN EN HET EINDE. De Alfa en Omega. DE ALEF EN DE TAV. Ik ben de tav, de omega, de 400. Maar jullie ook. Want elk deel van jullie is een deel van de 400 vanavond, een deel van mijn lichaam, een deel van mij. Samen vormen jullie een geheel. Hij die overwint zal ik laten eten van de boom van het leven. Ik zal de tav op zijn voorhoofd schrijven, als een zegel van de Koning der koningen en zijn naam in de boek van het leven schrijven. De komende tijd zal niet makkelijk zijn. Maar wees niet bang. Ik ben bij je en ik kom spoedig.”