);

Graven naar Licht

Presentatie/lezing voor grote en kleine groepen

Het waargebeurde verhaal van een Bijbelse archeologe met joods-christelijke achtergrond die plotseling geconfronteerd werd door de geestelijke wereld en er achter kwam dat Jezus de Messias is. Een hele bijzondere getuigenis over Bijbelse archeologie, De Messias, het bovennatuurlijke en de kracht van God, de ontmaskering van kabbala, de relatie tussen wetenschap en geloof, dromen, Israël en het herstel van de Bijbelse feestdagen.

Processed with VSCOcam with c1 preset

 Archeologe Jennifer Guetta heeft jaren lang de Bijbel bestudeerd vanuit het oogpunt van de archeologie, wetenschap en geschiedenis. Ze heeft gewerkt op de mooiste archeologische plekken in Israël, zoals Megiddo, Ashkelon en Jeruzalem. Daar heeft ze meegewerkt aan het bekritiseren van de Bijbel. Maar toen de duisternis haar aanviel door kabbala, moest de Nederlandse archeologe uiteindelijk wel erkennen dat er een geestelijke wereld was en dat de Jezus uit de Bijbel de ware Messias was.

wonderen doorbreken logica

“Op een dag kwam de Bijbel tot leven…
en Zijn naam was Yeshua.”

Wat heeft haar doen veranderen? Hoe denkt ze nu over de relatie tussen archeologie, theologie en geloof? In deze presentatie vertelt Jennifer Guetta over haar eigen zoektocht en hoe zij Yeshua heeft leren kennen. Daarnaast vertelt ze hoe ze de Bijbel nu ziet als het levende Woord van God, over de gevaren van kabbala, over haar ervaring met dromen en visoenen, over de wonderen van God en over de geschiedenis en betekenis van de Bijbelse feestdagen. Aan het einde zal er tijd worden genomen om samen te bidden en Gods naam groot te maken.

P1110673 (2)

VAN OUDE STENEN TOT EEN LEVENDE GOD

Archeologe Jennifer Guetta vertelt hoe ze is gered vanuit de duisternis van kabbala en er achter is gekomen dat Jezus het licht van wereld is en dat Hij echt de Messias is. Ook spreekt ze over de relatie van wetenschap en geloof en van de geestelijke en fysieke wereld. Hoe kijkt ze nu terug op de geschiedenis en vondsten uit Israël? Archeologen hebben jarenlang de kracht van God proberen te verklaren door wetenschappelijke antwoorden te zoeken. Daardoor zijn steeds meer mensen van hun geloof af gegaan. Maar wonderen verbreken de logica en God is groter dan wetenschap. De sleutel van het begrijpen van de geschiedenis is niet alleen de zichtbare wereld maar ook de onzichtbare wereld te begrijpen. GOD IS NOG STEEDS HETZELFDE. Hij is de God van het verleden, van het heden en van de toekomst. Het is tijd om de geschiedenis te herstellen!

button (2)

Onderwerpen in deze lezing:
– Bijbelse archeologie en de nieuwste vondsten uit Israël.
– De relatie tussen wetenschap en geloof.
– Het bovennatuurlijke en de kracht van God.
– De Bijbel bestuderen in context van de geschiedenis of als het levende Woord van God.
– De ontmaskering van kabbala, hekserij en new age.
– Waarom opruiming van occulte spullen en afgoden heel belangrijk is.
– Dromen & Visoenen.
– De kracht van gebed.
– De betekenis van de Bijbelse feestdagen.
– Israël en de terugkeer van Joden naar het Beloofde Land.

potten goud

“Maar wij zijn slechts een aarde pot voor deze schat; het moet duidelijke zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt maar van God.”

2 Korintiërs 4:7 (NBV)