);

Herstel, Kerk, religie, Israel en geschiedenis

sunrise over mt. tabor from Armageddon 4

Zonsopkomst over de berg Tabor.

Foto genomen vanaf Megiddo (Armageddon)

2000 jaar geschiedenis van de kerk, religie en Israël. Er zijn zo veel verschillende vormen van “religie”, die de mens heeft gemaakt en er is veel verdeeldheid. En dat terwijl Jezus laatste gebed was dat ze allen één zou worden. In de afgelopen 2000 jaar is daar weinig van terecht gekomen. De kerk is zijn eigen weggegaan en in duizend splinters veranderd. Het resultaat is dat er zo veel gebroken mensen zijn die niet meer naar de kerk willen omdat ze God niet kunnen vinden in “religie”. Maar wat is dan wel de bedoeling? Vrij zijn? Wat is het verschil tussen “religie” en echt geloven zoals de Messias ons heeft leert? In hun zoektocht naar echtheid, gaan steeds meer christenen op zoek naar de oorsprong van hun geloof in de Hebreeuws wortels en naar de kracht van de Heilige Geest.
Ook Israël is haar eigen weg gegaan. Zonder Messias, zoeken ze nog steeds in de wetten van de Tora. De relatie tussen Israël en de kerk heeft tot nu toe geen mooi plaatje opgeleverd. Terwijl ze allebei op dezelfde fundamenten rusten en uitzien naar dezelfde Messias. Op dit moment komen steeds meer Joden er achter wie de Messias is en dan vragen ze zich af: Wat is er in die 2000 jaar gebeurd? Beiden kanten groeien steeds meer naar elkaar toe. Maar hoe kunnen we herstellen van de pijn bij gelovigen onder elkaar en herstellen met de relatie met Israël? Hoe kunnen we de harten van de vaders naar de kinderen brengen en die van de kinderen naar de vaders? (Maleachi 4:6). In een visioen zag ik hoe Jezus twee stukken stof aan elkaar naaide met een lange naald en draad. Hij is druk bezig met bruggen bouwen, lijmen, naaien, en herstellen van de edele olijfboom en de takken die worden ingeënt (Romeinen 11:17). Samen worden we “één nieuw mens in de Messias”(Efeziërs 2:15).

Deze presentatie is deels interactief. Eerst luisteren we naar een korte toespraak over de geschiedenis van de kerk, van en het jodendom en de verschillende vormen van religie. Daarna gaan we vooral bruggenbouwen, met elkaar in gesprek, elkaar zegenen en voor elkaar bidden in verschillende workshop formaten. Jezus kwam met een boodschap van liefde, niet van oordeel of van elkaar oordelen of controleren. Eenheid betekent niet dat we allemaal hetzelfde hoeven denken. Te lang hebben we een boodschap van oordeel aan elkaar gegeven, die elkaar veel pijn heeft gedaan. Als we ons zouden houden aan wat Jezus zelf heeft gezegd dan zou de wereld liefde kennen. In deze presentatie gaan we daar mee beginnen door samen in eenheid hem te aanbidden en elkaar lief hebben, ook al zijn we anders. We gaan onze zielen aan God verbinden, en daarna met elkaar.

De tijd van de presentatie kan worden aangepast aan uw wensen (Tussen 30 minuten en 2 uur). De presentatie kan worden gegeven voor grote en kleine groepen. Ook kan het kan worden ingekort voor preken en dan aan het einde een korte “workshop” in de dienst. Of een langere versie voor programma, workshop of congres.

Vragen of boekingen klik hier