);

Herstel van Eden, God’s verlossingsplan in de Bijbelse Feestdagen

Een lezing over alle Bijbelse feestdagen en Gods verlossingsplan voor de mensheid. Na de zondeval in Eden is de mens contact met God kwijt geraakt. Maar God had een plan om dat te herstellen. Van Pesach naar Succoth (Het Loofhuttenfeest), Van Shavuot tot Rosh ha Shana… God laat zien via de feestdagen in de Bijbel hoe de weg naar de boom des levens weer vrij kan worden gemaakt. Van Genesis tot het einde van Openbaringen wordt zijn verlossingsverhaal verteld. Als bijbels archeoloog met een joods en christelijk achtergrond verteld Jennifer over de geschiedenis van de bijbelse feestdagen, en over hun betekenis voor de moderne gelovigen. Jarenlang heeft ze zelf de feesten bestudeerd, vanuit een historisch en theologisch perspectief en ze zelf ervaren vanuit het Jodendom. Maar de feesten kregen pas echt betekenis toen ze de Messias leerde kennen. “De feestdagen zijn deel val het Woord van God en zijn een afspiegeling van de Messias zelf.” Ze laten het pad zien hoe we terug bij God kunnen komen, via de Messias.

Also available in English!
“Return to Eden, God’s redemption plan in the Biblical feasts”

IMG_4213

Klik hier om te boeken

pagina_8