);

De schat

Wat is de schat eigenlijk? Dat hou ik nog even geheim! Ik kan dat toch niet op mijn site vertellen? Dan weten kinderen al wat het is voordat ze het boek gaan lezen!

Maar wist je dat mensen al duizend jaar zoeken naar een schat in Jeruzalem? In de Middeleeuwen gingen de kruisridders bijvoorbeeld al naar Jeruzalem. Ze hebben daar flink gegraven naar een schat. Er wordt gezegd dat ze iets mysterieus hebben gevonden, maar niemand weet wat het is. Sommige mensen denken dat het de Graal was, andere denken dat het de Ark des Verbonds was. De legendes over de graal komen oorspronkelijk uit Sion. Wat die schat precies was weten we niet, maar in mijn volgende boek zal ik er iets meer over vertellen.

koning David

De levensboom

De levensboom was een belangrijk symbool in het Oude Israël. Archeologen hebben veel afbeeldingen van de levensboom gevonden, vaak samen met afbeeldingen van leeuwen.

De levensboom komt ook in de Bijbel voor. Hij stond in de tuin van Eden naast de boom van de kennis van goed en kwaad. Volgens de Bijbel mochten de mensen alles eten van de levensboom en als ze dat deden, zouden ze eeuwig leven. Maar toen Eva en Adam van de boom van de kennis van goed en kwaad aten, werden ze weggestuurd uit de tuin van Eden. Ze mochten dus niet meer van de levensboom eten. Daarom konden ze niet meer zo lang leven.

De levensboom is nog steeds een symbool dat bijna in alle godsdiensten ter wereld voorkomt. De meeste mensen denken dat het een boom van leven, liefde en licht was. Maar er zijn ook mensen die denken dat de levensboom een soort brug was tussen de hemel en de aarde. De wortels van de levensboom zitten vast in de grond en de takken wijzen naar de hemel. De levensboom wordt vaak in verband gebracht met eeuwig leven, wijsheid, de Messias en met liefde, want door liefde voor elkaar kan men de hemel bereiken.

levensboom
Levensboom, gevonden in het Oude Israël (met leeuw en springbokken)

De Leeuw

In het Oude Israël leefden veel leeuwen. Archeologen hebben best veel afbeeldingen van die leeuwen gevonden. Daardoor weten we dat de leeuw al in het Oude Israël een belangrijk symbool was. Het was waarschijnlijk een soort bewaker van wijsheid, een beschermer van iets heel belangrijks en had te maken met koningschap. De leeuw was ook het symbool van de stam van Juda, de stam van koning David.

De leeuw was altijd al speciaal voor de mensen in Jeruzalem. In het wapen van de stad zie je nog steeds een leeuw. Een andere naam voor Jeruzalem is Arieh. Dat betekent leeuw in het Hebreeuws.

In de Middeleeuwen gingen er veel kruisridders naar Jeruzalem. Toen ze terug kwamen naar Europa tekenden ze leeuwen op hun schilden. Die hadden ze waarschijnlijk in Jeruzalem gezien of bij andere mensen die ze waren tegengekomen. Daarna werd de leeuw ook het symbool van veel plaatsen in Europa. Volgens een legende hebben dezelfde ridders ook een schat in Jeruzalem gevonden. Zou het iets met de leeuw te maken hebben?

Jeruzalem leeuw
Het wapen van Jeruzalem

De geheime gang

Het verhaal over de laatste geheime gang waar Daniel en Elat doorheen klimmen, is gebaseerd op een gang die De schacht van Warren heet. Die schacht begint bij de bron en leidt naar boven, naar de stad. Hij lijkt erg veel op die in een verhaal uit de Bijbel. Daarin staat dat Joab, de generaal van Koning David, Sion heeft veroverd doordat hij met z’n mannen door een geheime gang klom.

Het is wel heel moeilijk om door die schacht naar boven te klimmen, want hij gaat schuin omhoog en er steken allerlei scherpe stenen uit. Archeologen weten niet zeker of dit de schacht is waar Joab met z’n mannen doorheen is geklommen. Als het niet zo is, moet er ergens nog een andere geheime gang zijn!

Schacht van Warren
De schacht van Warren

De bewakers

De bewakers heb ik natuurlijk verzonnen. Maar die moeten er wel geweest zijn. Want Koning David had Sion net veroverd en er waren nog veel vijanden in de buurt. Hij moest zijn nieuwe stad dus goed bewaken.

Het idee van de bewakers komt van mijn stiefzoon. Mijn man komt uit Israël en zijn voorouders stammen uit de tijd van David. Zijn zoon is nu al groot. Hij is bewaker en heet Sion! Pas maar op! Misschien kom je hem hier in Nederland wel een keertje tegen.

de bewakers

De tunnels

Onder Sion liepen heel veel tunnels. Die zijn in verschillende tijden gemaakt. Sommige komen uit de tijd van Abraham. Anderen uit de tijd van de koningen van Israël. Archeologen hebben al veel van die tunnels gevonden.

De eerste tunnel waar Daniel en Elat in het boek doorheen gaan, bestaat echt. Hij is gemaakt door mensen in de tijd van Abraham. Vroeger liep het water van de bron door die tunnel naar de tuin van de koning. Tegenwoordig staat er geen water meer in, want Koning Hizkia -die ongeveer 300 jaar na Daniel en Elat leefde- heeft nog een andere tunnel gemaakt. Het water stroomt nu door zijn tunnel. Als je naar Jeruzalem gaat kan je door beide tunnels lopen. Het is wel heel donker dus neem genoeg licht mee!

Jeruzalem tunnels
Tunnels onder Jeruzalem

De tuin van de koning

In de tijd van Koning David stroomde het water uit de bron naar het zuiden van de stad. Daar stonden veel bomen en planten, omdat het water er in de grond kwam. Sommige mensen denken dat daar de tuin van de koning was.

Archeologen hebben onder het zuiden van de stad van David een bad/vijver gevonden uit de Romeinse tijd (1000 jaar later dan Daniel en Elat). In de tijd van de Romeinen heette dat: Het bad van Siloam. Het komt veel voor in de Bijbel. Archeologen denken dat er een veel ouder bad onder ligt, misschien wel een vijver uit de tijd van koning David. Helaas kunnen ze het moeilijk opgraven want dan moeten ze het mooie Romeinse bad weghalen en dat zou zonde zijn.

Bad van Siloam
Het bad van Siloam

De bron

De bron waar Daniel en Elat twee keer doorheen moeten in De Schat van Sion, heet in het echt De bron van Gihon. Het was vroeger de meest belangrijke waterbron in de omgeving. Hij ligt onderaan de berg Sion, verstopt in een grot.

Archeologen zeggen dat er vroeger heel veel water uit de bron kwam en dat het daardoor bijna als een soort fontein uit de grond spoot. Water was toen heel speciaal, want er waren nog geen kranen en pijpleidingen en mensen moesten ver lopen om water te halen. Ook was het in Israël heel warm en in de woestijn groeiden weinig bomen. De bron van Gihon was daardoor echt een bijzondere plek. Sommige mensen noemden het water uit de bron ‘levend water’, omdat het leven gaf aan de woestijn.

Gihon bron
De bron van Gihon

De dorsvloer

Veel steden van het Oude Israël hadden een dorsvloer waar het graan werd gebracht, maar de dorsvloer in Sion was wel heel bijzonder. Want ongeveer veertig jaar na het verhaal van Daniel en Elat heeft Koning Salomo daar De Tempel gebouwd.

graan

Het paleis van de koning

Een paar jaar geleden vond een beroemde archeoloog in Jeruzalem een gebouw met hele grote muren. Bovenop de Stad van David! Zij denkt dat het gebouw het paleis van koning David zelf was. Dat zou natuurlijk wel een heel mooie vondst zijn! Maar andere archeologen zijn het niet met haar eens en denken dat het gebouw iets heel anders was. Dus eigenlijk weten ze het niet precies. Wat het gebouw ook was, het was zeker heel belangrijk in de vroege tijd van het oude Israël.

stad van David
Opgravingen van het paleis van David