);

Het pad naar Pesach

Zo’n vijf maanden voor Pesach 2015 kregen twee vrouwen in Nederland en in Amerika, dezelfde droom. Dat kon geen toeval zijn. Ze besloten Zijn opdracht te vervullen. Het was het begin van een bewogen pad waarin de Heer hen veel heeft geleerd over zichzelf, vertrouwen en Zijn koninkrijk. Ze hebben zijn hart gevoeld en Zijn koninkrijk aan het werk gezien. Het was een weg waarin Hij heeft laten zien dat Hij leeft en druk bezig is in de wereld en hoe Hij werkt en dingen doet.

Beschrijving van de dromen over Pesach     Foto’s van Pesach 2015    Filmpjes van Pesach 2015

Pesach algemeen     Het verhaal van Pesach 2015

Eenheid, vrijheid, hoop en oproep aan de kerk  De DVD van Pesach Kom aan tafel bestellen

“Hoe groots zijn Zijn tekenen, hoe machtig Zijn wonderen! Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en Zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort!”  Daniël 3:33

“Loof de HEER, roep luid Zijn Naam, maak Zijn daden bekend onder de volken,
Zing en speel voor Hem, spreek vol lof over Zijn wonderen, Beroem u op Zijn heilige Naam.” Psalm 105:1-3Hieronder het verhaal van Pesach 2015.

Op vrijdag 3 april 2015 hebben 400 volgelingen van Jezus vanuit verschillende kerken samen met Messiaanse Joden, en vluchtelingen uit Iran in eenheid Pesach gevierd. Op deze dag vielen de joodse en christelijke kalenders weer heel even samen zoals in het jaar 33 AD en viel Goede Vrijdag weer op de avond van Pesach. De opdracht voor de Pesachmaal kwam via 2 dromen in 2 verschillende landen en vanuit het woord. Uiteindelijk zaten we aan tafel in eenheid naast elkaar samen met mensen vanuit de Protestante, Gereformeerde, Evangelische, Pinkster, Messiaanse en Katholieke gemeentes met Joden die net de Messias via dromen hebben leren kennen en vluchtelingen uit Iran (ex-moslims) die ook dezelfde Yeshua hebben leren kennen via dromen. Op dezelfde dag dat Iran een vals “verdrag” tekende met het westen over het zogenaamde “atoomprogramma” zaten wij in eenheid bij de Heer aan tafel. Een voorproefje van de vrede in zijn koninkrijk. Die nacht was er een bloed rode maan en kregen 2 Joden uit Israël een droom van Yeshua.

De weg naar Pesach in 2015 was een groot wonder. Het begon bij gewone mensen in het hartje van Nederland. Ze hebben het op een bijzondere manier beleefd en anderhalf maand van te voren hadden ze helemaal niks. Toch heeft God Zijn koninkrijk bij elkaar te roepen om te helpen. Het was een particulier initiatief in samenwerking met het Comité Gemeentehulp Israël, het Evangelisch Werkverband, Christian Friends for Israël Nederland, Exodus Events, Frank en Marlou van Essen, Denise Brand en Arend Jansen, Events4Christ, Stichting Shalom Network.nl, Jan Barendse en Wiert Douglas, IT-Serve, Joanne van Deusekom design & communicatie, BIN Sound & Vision, Transvision en vooral heel veel vrijwilligers vanuit de verschillende kerken. De avond zelf was uiteindelijk wonderbaarlijk mooi. Maar in onze kracht hadden we dit nooit gekund. Aan Hem alle glorie.

IMG_3067IMG_3081

Het was enorm bemoedigend om te zien hoe veel gelovigen ernaar verlangden om de Hebreeuwse wortels van hun geloof te leren kennen. Er was duidelijk een groot verlangen binnen de christelijke gemeenschap in Nederland naar meer informatie over de betekenis van de Bijbelse feestdagen en er was een zoektocht naar echtheid, goede leer en naar de oorsprong en betekenis van het christendom. Het thema van deze avond was “eenheid, vrijheid, hoop.” Met het Pesachmaal vierden ze de eenheid waarvoorYeshua heeft gebeden tijdens het laatste avondmaal. Pesach brengt mensen samen want samen zijn we gelijk aan Zijn tafel. Grenzen vervagen als we Zijn Woord vieren. Ook vierden ze de vrijheid die Hij ons gaf door zelf het Pesachlam te worden en God’s aanwezigheid in de verlossing van de mens in het verleden, heden en in de toekomst. Door Zijn bloed is er bevrijding en hoop in deze wereld. Het wonder van Pesach 2015 laat zien dat God nog steeds wonderen doet, versterk het geloof en geeft hoop in deze bijzondere tijden.

IMG_3194IMG_3058

Net als koning Jozias deed tijdens de grote opwekking in de 7de eeuw v.c.. Nadat hij het land had gereinigd, heeft hij Pesach gevierd om het volk te verbinden, en de terugkeer naar God aan te kondigen. Zo hopen ze dat ook deze Pesach ons land verbindt en de terugkeer naar God aankondigt. De wind van Zijn Geest stuurt opwekking aan. Op deze avond heeft de Heer ook een speciale oproep gegeven aan de kerken in Nederland. “Wordt wakker uit jullie slaap. Wees alert en versterk samen datgene wat jullie nog hebben. Weet wat Hij je heeft gegeven want Hij die overwint, zal Hij geven van de verborgen manna.”