);

Opwekking en Israel

Ontdek de relatie tussen de grote opwekking, de kerk en Israel.

Opwekking en israel

We bidden allemaal voor opwekking. We willen dat Gods Geest zal waaien door de kerken, door Nederland, Europa en Israel. We weten dat God grote beloften heeft gemaakt, in Zijn Woord en ook door profetische woorden, voor onze tijd. Sommige mensen zeggen dat we aan de vooravond staan van een grote oogst, waarin Gods glorie zal worden uitgegoten. Andere voorspellen een tijd van geestelijke strijd en verdrukking. Maar wat is de relatie tussen bidden voor opwekking in Europa en bidden voor Israel?

In deze preek-lezing zal archeologe Jennifer Guetta ingaan op Gods beloftes voor Israel en wat dat te maken heeft met opwekking in de naties.

Jennifer heeft een Joods-Christelijk achtergrond en is getrouwd met een Israëli. Ze is voorzitter van de nieuwe stichting Plant Hope Israel die als doel heeft Hoop te planten in de harten van mensen. In deze preek laat ze zien dat de God van Israel leeft, en een plan van Hope heeft voor de kerken, Israel de wereld door Zijn Zoon Yeshua de Messias en door elkaar te leren zegenen.

Preek/ lezing van 30, 40 of 60 minuten voor grote en kleine groepen.

Voor meer informatie: www.jenniferguetta.com of www.planthopeisrael.com