);

Pesach, het schaduwfeest van de verlossing

In deze  lezing verteld Jennifer over de achtergrond en de betekenis van Pesach, het bijbelse feest van bevrijding en verlossing. Op Pesach vieren we de verlossing uit Egypte, fysiek en geestelijk. Joden vieren dit met een speciale diner waarin het bevrijdingsverhaal uit Egypte wordt uitgelegd aan de hand van verschillende onderdelen in de maaltijd. Dat Jezus stierf op Pesach was geen toeval. God bracht in al de Bijbelse feesten al vanaf het begin thema’s aan en de schaduwgebeurtenissen van deze feesten wezen al die tijd op de toekomstige werkelijkheid in de Messias. Het Pesachfeest staat in het teken van het voorbijgaan van het oordeel en de daaropvolgende bevrijding voor hen die in vertrouwen op God het bloed aan hun deurpost aanbrachten en in die vollemaans nacht achter die deur bleven. Door Pesach te vieren worden we ons nog meer bewust dat Jezus daadwerkelijk deze voorjaarsfeesten op de dag en het uur vervulde door in Zijn lijden en opstanding de werkelijke betekenis van die feesten te laten zien. Het is heel leerzaam om te ontdekken hoeveel gebruiken rond Pesach ten diepste verwijzen naar Jezus als de Messias.