);

Pesach

slidepesach

Wat is Pesach?   Pesach 2015    Dromen over Pesach    Het pad naar Pesach

Waarom wordt Pesach nu door christenen gevierd?   Eenheid, vrijheid, hoop

Artikelen over de betekenis van Pesach:

1. Waarom Pesach vieren terwijl Jezus het heeft vervuld?

2. Pesach. Het getuigenis van onze wonderbaarlijke redding

3. Pesach. Wonderen, getuigenis en doorbraak

4. Pesach. Een wapen tegen de duisternis en het begin van opwekking

The Power of the Exodus: Miracles transcend science

About the Donkey

Wat is Pesach?

Pesach is God’s verlossingsfeest voor heel de mensheid. Pesach valt in het voorjaar en op deze dag vieren we onze vrijheid op verschillende niveaus. Als eerste is het een verhaal van het Joodse volk die God heeft vrijgemaakt van slavernij in Egypte. Op deze avond vieren Joden hun vrijheid uit Egypte met een lange maaltijd die “Seder” heet.  Het woord “Seder” betekend “Bediening of Order”. Ten tweede vieren we onze geestelijke vrijheid die de Messias van Israel “Yeshua” ons heeft gegeven. Door alle rituelen en gebruiken van de avond wordt het verlossingsverhaal verteld, in de fysieke wereld en de geestelijke wereld. Het is dan ook geen toeval dat het verhaal van de vrijheid van de slavernij samenvalt met het verhaal over Yeshua (Jezus) die ons vrij heeft gemaakt van de duisternis. Net zoals het bloed van het lam die de Israëlieten redde van de engel des doods, zo worden wij gered door het bloed van het lam Yeshua, van de geestelijke dood. Pesach is een feest dat eer geeft aan God en zijn naam. Het is Zijn overwinningsfeest. Traditioneel wordt het gevierd op de 14-15de dag van de bijbelse maand Nissan, de eerste maand van de bijbelse kalender.

Laten wij feest vieren! “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.” (Galaten 5:1)

Waarom wordt Pesach nu door christenen gevierd?

Dat Jezus stierf op Pesach was geen toeval. God bracht in al de Bijbelse feesten al vanaf het begin thema’s aan en de schaduwgebeurtenissen van deze feesten wezen al die tijd op de toekomstige werkelijkheid in de Messias. Het Pesachfeest staat in het teken van het voorbijgaan van het oordeel en de daaropvolgende bevrijding voor hen die in vertrouwen op God het bloed aan hun deurpost aanbrachten en in die vollemaans nacht achter die deur bleven. Door Pesach te vieren worden we ons nog meer bewust dat Jezus daadwerkelijk deze voorjaarsfeesten op de dag en het uur vervulde door in Zijn lijden en opstanding de werkelijke betekenis van die feesten te laten zien. Pesach is het feest dat christenen mogen vieren als een bevrijdingsfeest uit hun geestelijk “Egypte”, door het bloed van Christus.

Het is heel leerzaam om te ontdekken hoeveel gebruiken rond Pesach ten diepste verwijzen naar Jezus als de Messias. Voorbeelden hiervan zijn de bekers die worden gedronken. De tweede beker van Pesach, is de beker van de zonde, die hij voor ons heeft gedronken. De derde beker is de beker der verlossing, de beker van de vrijkoping waarvan hij zei: “Deze beker is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.” (Luc. 22:20). Tijdens de aanstaande Pesachmaaltijd zullen we daar zeker aandacht aan besteden.

In alle evangeliën roept Jezus zijn discipelen op om Pesach te vieren! 

Mattheus 26:17 “Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? 18 Hij zeide: Gaat naar de stad tot die-en-die en zegt tot hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; bij u houd Ik met mijn discipelen het Pascha. 19 En de discipelen deden, zoals Jezus hun had opgedragen, en zij maakten het Pascha gereed.

Marcus 14:12 “En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon was het Pascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan en toebereidselen maken, opdat Gij het Pascha kunt eten?

Lukas 22:8 “Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.”

Johannes 13:1 En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.”

Ook Paulus roept ons op om Pesach te vieren!

“Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” 1 Korinthe 5:7,8

[1] Lukas 22:19

[2] Joh. 17:20

[3] Lucas 22:15

[4] 2 Koningen 23:21-22, 2 Kronieken 35:1-6

[5] Dat wil zeggen: dezelfde kalenderdag want we weten niet zeker of Jezus stierf op een vrijdag, het zou ook op een woensdag of donderdag kunnen zijn, in het jaar 30, 31, 32 of 33 AD. Het is logisch dat deze dagen samenvallen, maar toch lopen de kalenders meestal uit een.