);

Planthope Nederlands

In het voorjaar van 2015 werd ik wakker met een bijzondere droom. Een hand kwam uit de lucht naar beneden. In de hand was een kleine plantje met zeven bladeren. Op hetzelfde moment dat ik het plantje zag hoorde ik ook de woorden:

GO! Plant Hope in the Hearts of men.”

(Ga! Plant hoop in de harten van mensen)

De woorden begon te groeiden, als een zaadje van een plant in mijn hart. Ze herhaalden zich en ik voelde dat het meerdere betekenissen had. Toen ik wakker werd dacht ik na over de betekenis van de droom. Plant Hope kon ik op drie manieren uitleggen. Allereerst, het woord “plant” is een zelfstandig naamwoord. Mijn man werkt in de planten en het is symbolisch voor wat hij doet. Ten tweede, het woord “plant” is een werkwoord, de actie van het planten van hoop in de harten van mensen. Ten derde, Plant Hope klonk ook als een website, en daarom hebben ik het toegevoegd aan mijn website en creëerde www.planthope.nl.

IMG_NEW_NEW 2

 

Plant Hope streeft er naar om positieve zaden van hoop te planten in de harten van de mensen. Want het is hoop waar de wereld naar verlangt. We zien vreselijke verhalen over de hele wereld en horen veel slechte dingen, oorlogen en geruchten van oorlogen zijn overal om ons heen, onthoofdingen, discriminatie en zo veel haat. Het voelt alsof de pers ons voortdurend omringt met negativiteit en verhalen over de duisternis. Voor veel mensen is de toekomst van de wereld heel somber. Maar er is wel hoop in deze gevallen wereld, want Jezus leeft echt en heeft de duisternis overwonnen. Hij is zelf mensen over de hele wereld aan het oproepen en doet nog steeds veel wonderen. Veel mensen over de hele wereld hebben op dit moment dromen en visioenen en er komen bijzondere getuigenissen van mensen die de geestelijke wereld hebben meegemaakt. Het interessante is dat veel van die dromen hetzelfde zijn. Hoe kan het dat Joden, Moslims en bijvoorbeeld Hindoes allemaal dezelfde dromen hebben?

In Planthope willen we schrijven over de dingen die Jezus zelf aan het doen is. Die dingen geven hoop aan een wereld die zijn licht nodig heeft. Hoop is de blijde verwachting van het goede! En God leeft en Hij is goed. Plant zaadjes van hoop in de harten van mensen door zijn wonderen te verkondigen en te vertellen over te prachtige dingen die Hij heeft gedaan. Hij is de overwinnaar.
Bij Planthope hebben we verschillende manieren om te beschrijven wat Jezus aan het doen is:

Dromen: wonderbaarlijke verhalen van mensen over de hele wereld die Jezus zelf hebben ervaren in hun dromen.

Visoenen: prachtige verhalen over visoenen die mensen hebben gehad over Jezus.

Getuigenissen: getuigenissen van hoe mensen Jezus hebben leren kennen en hoe Hij hun leven heeft veranderd.

Wonderen groot en klein: God is een God van wonderen. Soms zijn het grote wonderen en soms zijn ze klein. Wonderen kunnen op allerlei manieren gebeuren, ze zijn meestal bovennatuurlijke veranderingen in de fysieke wereld. God’s glorie geopenbaard op de aarde.

Zegenen: Zegen elkaar en verander de wereld om je heen.

Herstel: Jezus herstelt niet alleen mensen, maar ook de tijd en de geschiedenis. Dit zien we vooral in het herstel van de bijbelse feestdagen. Terwijl Jezus oorspronkelijk de Messias van Israel (en van de wereld) is, zijn het Christendom en het Jodendom door interpretaties van mensen ver uit elkaar gegroeid na 2000 jaar. Maar ook de geschiedenis zal worden hersteld en Hij brengt mensen weer samen. Joden leren steeds meer de Messias kennen en christenen leren hun Hebreeuwse wortels kennen, samen worden ze een in de Messias.

Als je een droom, visioen, getuigenis, of een wonder hebt meegemaakt vertel het ons in 250 woorden en stuur het naar mijn contactformulier en we proberen het op de site te zetten.