);

Son of God in Dead Sea Scrolls

Voor Nederlands klik hier

There are a lot of mysteries in archaeology. An intruiging one comes from the Dead Sea Scrolls. Whatever interpretation one gives to this evidence, this scroll shows that the term “SON of GOD” was already associated with the prophecy of the Messiah in Israel and early Judaism a hundred years before Yeshua/Jesus. This scroll comes from Daniel and shows that the Messiah would be called: “SON of GOD”. This term was not added to the definitive version of the Hebrew Bible.

“The Dead Sea Scrolls contain extensive apocalyptic literature relating to the final messianic battle at the End of Days. The Aramaic Apocryphon of Daniel describes either a messianic figure or a boastful ruler that will arise as “Son of God” or “Son of the Most High”, like the apocalyptic redeemer in the biblical book of Daniel. The text calls to mind the New Testament proclamation of the angel Gabriel concerning the new-born Jesus: “He will be great, and will be called the Son of the Most High… ” (Luke 1:32)

Dead Sea Scrolls, Son of God in Daniel

naamloos


“Dode Zeerollen: Fragment van het ‘Apocryphon van Daniël’. Hierin wordt al gesproken van ‘zoon van God’ (eerste eeuw v. Chr.) Drents Museum

“Hoewel Jezus in de teksten nergens voorkomt zijn sommige begrippen die we tegenwoordig met het christelijk geloof associëren al in de Dode Zeerollen te vinden. In een van de fragmenten, het nogal geheimzinnige ‘Apocryphon van Daniël’, een incomplete tekst die vermoedelijk een visioen van de komst van de messias beschrijft, wordt gesproken van ‘de zoon van God’ en ‘zoon van de Allerhoogste’. En er wordt gesproken van een ‘eeuwig koningschap’. Het ‘Apocryphon’ is niet in de definitieve joodse Bijbel terechtgekomen. Het bevat echter wel al termen die we vóór de ontdekking van de Dode Zeerollen alleen met Jezus en dus met het christendom associeerden. Maar toch blijken de wortels ervan al te vinden te zijn in die roerige eeuwen voor Christus. In een tijd van onderdrukking én grote religieuze opleving. Toen verschillende, nog grotendeels onbekende joodse Schriftgeleerden bijeenkwamen, discussieerden en hun bevindingen op het leer van de Dode Zeerollen neerschreven.”