);

Succoth/Loofhuttenfeest

Het feest der feesten

Succoth/Het Loofhuttenfeest staat bekend als het feest der feesten, het feest van de laatste oogst, Het feest van de inzameling, het feest van de Tabernakels, het feest van onze vreugde, het feest van het licht, de climax van alle feesten, het feest van de vreugde van alle naties en de geboorte van de Messias, en het huwelijksfeest van de Messias. Dit feest laat heel mooi zien wie de Messias is want het zijn allemaal prachtige verwijzingen naar Jezus, die elk van deze titels heeft en zal vervullen. Een loofhut staat ook symbool voor de Tabernakel, de Tempel, de plek tussen hemel en aarde, en onze eigen lichaam als Tempel van de Heilige Geest, waar God komt te wonen. Misschien is het dan ook geen toeval dat het Nieuwe Testament begint en eindigt op het Loofhuttenfeest “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond” (Johannes 1:14). In het Hebreeuws staat er: “Het Woord heeft onder ons getent – getabernakeld .” Openbaringen 21:3 “En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.”). Ik ben de alpha en omega… het begin en het einde. Het verhaal van de verlossing begon op Succoth met de geboorte van de Messias in een loofhut en eindigt op Succoth, als de bruid en de bruidegom voor altijd samen zijn. Het is ook geen wonder dat joden deze dag de Dag van de Vreugde noemen.

“Joy to the World! The Lord has come!”

Meer informatie over het Loofhuttenfeest:

Als kerst in september valt (Wake up NL)

Loofhuttenfeest, Verplicht vrolijk zijn (WakeUp NL)

Loofhuttenfeest: Twee dingen die veel mensen vergeten (Richard Vos, NL)

IMG_4194 IMG_4192 IMG_4197