);

Visions

Voor Nederlands klik HIER

“And the Lord answered me: “Write the vision; make it plain on tablets, so he may run who reads it.” Habakkuk 2:2

“And it shall come to pass afterward, that I will pour out my Spirit on all flesh; your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions.” Joel 2:28

“And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my Spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams” Acts 2:17

There are many people having visions in these days. On this page we hope te record the visions and make them plain on “Tablets” (Todays computers)…

Visions:

A Vision for Jerusalem

Bring Light into the World

The Restoration Room

“Toen antwoordde de Here mij: Schrijf het visioen op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.” Habakuk 2:2

“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.” Joël 2:28

“maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.” Handelingen 2:17

Er zijn in deze tijden veel mensen die visioenen hebben. Op deze pagina hoop ik die visioenen op te schrijven en op moderne “tafelen” te zetten (computers).

Hier is een lijst met visioenen van verschillende mensen:

Een visioen voor Jeruzalem

Breng licht in de wereld

De herstelkamer